Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie15
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe9
 • ogólnopolskie79
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs – PROJEKT: ZIELONY STAŻ

organizator:

Fundacja Myśli Ekologicznej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2014

Konkurs – PROJEKT: ZIELONY STAŻ

Kto może wziąć udział w konkursie:
Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów krakowskich uczelni wyższych, urodzonych nie wcześniej niż w 1984 roku – bez względu na kierunek czy tryb studiów.

Co można wygrać w konkursie „PROJEKT: ZIELONY STAŻ”:
W pierwszej edycji konkursu „PROJEKT: ZIELONY STAŻ” jeden zwycięski projekt zrealizowany zostanie podczas płatnego stażu w siedzibie organizatora, tj. Fundacji Myśli Ekologicznej w Krakowie. Dodatkowo, każdy projekt zgłoszony do konkursu opublikowany zostanie na stronie internetowej Fundacji .
Przebieg konkursu:
Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach:
 • W pierwszym etapie zadaniem uczestników będzie przesłanie do 30 kwietnia 2014 roku do godziny 23:59 formularza zgłoszeniowego wraz z projektem, na adres: aplikuj@zielonystaz.pl
 • W drugim etapie wybrani uczestnicy zaproszeni zostaną na rozmowę, która odbędzie się w dniach 12 – 30 maja 2014 roku w siedzibie Organizatora. Ich zadanie polegać będzie na zaprezentowaniu swojego autorskiego projektu.
 • W ostatnim etapie najlepszy uczestnik dostanie możliwość zrealizowania swojego autorskiego projektu podczas płatnego stażu w siedzibie Organizatora.
Tematyka:
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu, którego przygotowanie i realizacja (w tym koszty stażu Zwycięzcy u Organizatora) nie przekroczy 10.000 zł brutto, związanego z działalnością Organizatora, tj. tematyką:
– ochrony środowiska, w szczególności: ochrony wód, powietrza, krajobrazu;
– zrównoważonego rozwoju;
– odnawialnych źródeł energii;
– tworzenia dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska;
– usprawniania współpracy ze środowiskiem akademickim i biznesem dla ochrony środowiska;
– edukacji ekologicznej;
– usprawniania współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska, w tym działania na rzecz przejrzystości prawa ochrony środowiska;
– współpracy z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, celem przepływu informacji o nowoczesnych technologiach, wynalazkach, wynikach badań naukowych, osiągnięciach technicznych oraz rozwiązaniach organizacyjno-prawnych w zakresie ochrony środowiska;
– podejmowania działań wspierających rozwój organizacji pozarządowych, zrzeszeń, wspólnot i społeczności lokalnych, lokalnej gospodarki oraz proekologicznej przedsiębiorczości;
– prowadzenia badań naukowych dotyczących ochrony środowiska.

Termin:

30 kwietnia 2014 roku

Informacje pochodzą ze strony: zielonystaz.pl

Kontakt

Fundacja Myśli Ekologicznej
ul. Halicka 9
31-036 Kraków


zielonystaz.pl