Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs Prezydenta Miasta Szczecin – nauki humanistyczne

organizator:

Urząd Miasta Szczecin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.10.2018

Konkurs Prezydenta Miasta Szczecin – nauki humanistyczne

Prezydent Miasta Szczecin zaprasza młodych pracowników naukowych i absolwentów szczecińskich uczelni do udziału w pierwszym konkursie na najlepszą pracę doktorską i magisterską w dziedzinie nauk humanistycznych za 2018 rok.

Celami konkursu są:

• zwiększenie zainteresowania studentów i młodych naukowców problematyką związaną z Miastem Szczecin;
• tworzenie warunków umożliwiających młodym, kreatywnym ludziom włączenie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju Miasta oraz dyskusji na temat przyszłości Szczecina;
• promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju i promocji Miasta;
• zwiększenie zainteresowania mieszkańców skutecznymi działaniami na rzecz ożywienia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego.

Konkurs rozstrzyga Kapituła Nagrody powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin, w trakcie niejawnych obrad. W skład Kapituły Nagrody wchodzi:

• trzech przedstawicieli środowiska naukowego Szczecina,
• trzech przedstawicieli środowiska gospodarczego Szczecina,
• trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Szczecin.

Kapituła przedstawia, w formie protokołu, wyniki swych prac Prezydentowi Miasta. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody pieniężne oraz dyplomy. Regulaminy konkursów przewidują także wyróżnienia, które mogą mieć charakter finansowy.

Prezydent Miasta przedłużył termin składania prac konkursowych w dziedzinie nauk humanistycznych do dnia 1 października 2018 roku (poniedziałek). Wszystkie warunki konkursowe pozostają bez zmian.

Informacje:
Biuro Strategii
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin (wejście od ul. Odrowąża IV piętro),
tel. 91 42 45 596, e-mail: nauka@szczecin.eu

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załączniku ponizej.
Informacje pochodzą ze strony: www.szczecin.eu

Kontakt

Biuro Strategii Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 42 45 596
nauka@szczecin.eu
www.szczecin.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin