Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

organizator:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2015

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

Regulamin Polskiej Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej1 w roku 2016
 • Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ogłasza Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.
 • Konkurs wyłania prace reprezentujące Polskę w Finałach Międzynarodowych XXVIII Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej w 2016 r.
 • Na Konkurs należy zgłaszać tylko oryginalne prace badawcze.
 • Nie mogą uczestniczyć w Konkursie prace, w których były stosowane lub wykorzystywane inwazyjne eksperymenty na zwierzętach.
 • Zgłaszana praca nie może mieć więcej niż 3 autorów. Wszyscy autorzy powinni być urodzeni pomiędzy 30 września 1995 r. i 1 września 2002 r. Żaden z autorów nie może we wrześniu 2016 r. mieć zaliczonego więcej niż pierwszego roku studiów. Praca musi powstać przed wstąpieniem każdego z nich na wyższą uczelnię.
 • Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie:
 1. prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych – tylko w etapie najwyższym, lub
 2. prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
 • Praca zgłoszona do Konkursu powinna mieć formę tekstu maszynowego o objętości do 20 stron formatu A4, napisanego w języku polskim lub angielskim.
 • Termin zgłaszania prac upływa 30 listopada 2015 r. Prace należy przesyłać pocztą do biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa, lub w wersji elektronicznej – na adres e-mail:  konkurs@fundusz.org.
 • Wyboru prac zakwalifikowanych do Finałów Polskiej Edycji Konkursu oraz laureatów nagród 1., 2. i 3. stopnia dokonuje Jury.
 • Podstawą decyzji Jury są oceny poszczególnych członków, biorące pod uwagę wartość naukową zgłoszonego projektu, w tym:
 1. inwencję i oryginalność w wyborze tematu pracy, kreatywność w identyfikacji i podejściu do problemu badawczego,
 2. stopień samodzielności prowadzenia badań,
 3. poprawność metodologiczną,
 4. jasność i rzetelność przeprowadzonego dowodu oraz umiejętność analizy wyników,
 5. jakość pisemnej wersji pracy, a w stosunku do prac, zakwalifikowanych do Finałów Polskiej Edycji Konkursu także:
 6. wiedzę i umiejętność prezentacji projektu wobec Jurorów.
 • Jury może posiłkować się recenzjami prac, zamówionymi u pracowników naukowych przez biuro Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
 • Finały Polskiej Edycji Konkursu, podczas których Jury dokona m.in. wyboru prac, które będą zgłoszone do Finałów Międzynarodowych Konkursu, zostaną przeprowadzone do 31 marca 2016 r. Autorzy prac wybranych do reprezentowania Polski będą zobowiązani do przygotowania do 20 maja 2016 r. wersji pracy w języku angielskim w formie wymaganej przez Komisję Europejską.
 • Decyzje Jury są ostateczne.
Warszawa, 3 lipca 2015 r.
1 zwanego w treści Regulaminu „Konkursem”
Informacje pochodzą ze strony:http://fundusz.org/

Kontakt

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa
(+48-22) 848 24 68, 848 23 98
fundusz@fundusz.org
http://fundusz.org/