Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs PORTA BY ME– 4 DOORS

organizator:

PORTA KMI POLAND

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.06.2017

Konkurs PORTA BY ME– 4 DOORS

Przedmiotem Konkursu jest wybór oryginalnych, ciekawych pod względem estetycznym i funkcjonalnym projektów rozwiązań w przestrzeni NA, PRZY, OBOK drzwi, jako interpretacji hasła–tematu tegorocznej edycji. Temat Konkursu jest rozwinięciem idei projektowania dla indywidualnego odbiorcy zgodnie z jego potrzebami i oczekiwaniami. W edycji 2017 temat Konkursu powinien być przez Uczestników rozpatrywany w kontekście uzupełniania lub rozwijania funkcjonalności drzwi poprzez rozwiązania/ przedmioty znajdujące się w ich bezpośrednim otoczeniu,organizowania/porządkowania lub ozdabiania tego otoczenia.

 Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu 2 przedmiotów, funkcjonujących w przestrzeni NA, PRZY, OBOK drzwi,z zastrzeżeniem że każdy z nich musi być projektowany z myślą o innej kolekcji drzwi PORTA. Do wyboru są 4 kolekcje: Porta VECTOR – model E, kolor biały; Porta KONCEPT – model przeszklony C6, kolor Dąb Szkarłatny Portasynchro 3D; Porta BALANCE – model A0, kolor Dąb Klasyczny Portaperfect 3D; GRANIT – drzwi wejściowe płaskie kolor Orzech CPL.

Celem Konkursu jest promocja wzornictwa otwartego na użytkownika oraz upowszechnianie osiągnięć projektowych młodego pokolenia artystów, projektantów i designerów.
Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest studentem uczelni wyższej publicznej i niepublicznej, o profilu technicznym lub artystycznym lub ukończyła tę uczelnię w okresie nie dłuższym niż rok .

Przebieg Konkursu:
14.11.2016 – 1.06.2017
rejestracja Uczestników/zgłaszanie projektów w formularzu rejestracyjnym.
2.06.2017 – 12.06.2017
przegląd przez Jury otrzymanych zgłoszeń oraz ocena przez Jury zakwalifikowanych do konkursu prac,
wyłonienie laureatów i przyznanie 1, 2 i 3 miejsca. Ponadto Jury spośród nadesłanych prac wybierze
najciekawsze projekty – wyróżnienia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na specjalnej Gali podczas wydarzenia Gdynia Design Days 2017.

Projekty oceniane będą przez Jury według poniższych kryteriów:
• oryginalność projektu,
• interpretacja tematu,
• funkcjonalność,
• możliwość zrealizowania projektu, z uwzględnieniem zaproponowanych materiałów
• innowacyjność,
• estetyka,
• sposób uzasadnienia projektu i jego opis.
Jury będzie przyznawało punktację za projekt narastająco od 0 do 10 punktów. O zwycięstwie w każdym etapie Konkursu zadecyduje suma punktów przyznana przez Jury. W wypadku, kiedy więcej projektów otrzyma taką samą liczbę punktów o przyznaniu nagrody decyduje przewodniczący Jury.

Nagrodami w Konkursie są:
a) nagrody pieniężne ufundowane przez Organizatora, które otrzymują autorzy wybranych przez Jury
prac konkursowych:

 • I miejsce – nagroda o wartości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych netto wraz z nagrodą pieniężną o wartości 1111 (jeden tysiąc sto jedenaście) złotych z zastrzeżeniem, że dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych obciążającego wygrywające osoby zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika;
 • II miejsce – nagroda o wartości 3500 (trzy tysiące pięćset) złotych netto wraz z nagrodą pieniężną o wartości 389 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć) złotych z zastrzeżeniem, że dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych obciążającego wygrywające osoby zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika; III miejsce – nagroda o wartości 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych netto wraz z nagrodą pieniężną o wartości 167 (sto sześćdziesiąt siedem) złotych z zastrzeżeniem, że dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych obciążającego wygrywające osoby zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika. Nagrody, w tym podatek, rozliczy i udokumentuje Organizator zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Pytania dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować poprzez stronę: www.facebook.com/PortabyMe

Informacje pochodzą ze strony: www.portabyme.pl

Kontakt

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szkolna 54
84-329 Bolszewo

webmaster@portabyme.pl
www.portabyme.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin