Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie45
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na najlepszą pracę doktorską i dyplomową.

organizator:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2010

Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na najlepszą pracę doktorską i dyplomową.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego ogłasza doroczny konkurs na najlepszą pracę doktorską i dyplomową w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony przed korozją. Tematyka prac może dotyczyć materiałów odpornych na korozję, powłok ochronnych, ochrony elektrochemicznej i inhibitorowej, badań korozyjnych, związanych zagadnień projektowych, legislacyjnych, organizacyjnych, ochrony środowiska i podobnych.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają Doroczne Nagrody PKS. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach:

 • rozprawa doktorska
 • praca magisterska
 • praca inżynierska lub licencjacka

Nagrody przyznaje Kapituła, biorąc pod uwagę m. in.:

 • oryginalność opracowania
 • przydatność w praktyce
 • możliwość wdrożenia

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele nauki, przemysłu i zarządu PSK.

Konkurs obejmuje prace wykonane w polskich uczelniach oraz placówkach naukowo-badawczych, obronione w 2010 roku. Wniosek o przyznanie nagrody wraz z egzemplarzem zgłaszanej pracy oraz opinią promotora, ewentualnie recenzenta lub użytkowników wdrożonych rozwiązań opracowanych w pracy należy przesłać na adres:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne
ul. Elbląska 133A
80-718 Gdańsk.

Do wniosku należy załączyć dane teleadresowe autora pracy (adres, nr telefonu, e-mail) oraz oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu i na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z konkursem.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2010. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2011.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas dorocznej Konferencji PSK w 2011 r. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne oraz przedstawią swoje prace w formie referatów konferencyjnych. Dyplomy otrzymają też promotorzy nagrodzonych prac.

Informacje pochodzą ze strony www.psk.org.pl

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne
ul. Elbląska 133A
80-718 Gdańsk
tel.: (58) 300 90 00

www.psk.org.pl