Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na pracę doktorską i dyplomową

organizator:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2019

Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na pracę doktorską i dyplomową

Doroczne nagrody PSK są indywidualnymi nagrodami pieniężnymi przyznawanymi autorom najlepszych prac dyplomowych i doktorskich w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony przed korozją.

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach:

 • rozprawa doktorska,
 • praca magisterska,
 • praca inżynierska lub licencjacka.

Zgłoszone prace muszą dotyczyć tematyki ochrony przed korozją, w tym: materiałów odpornych na korozję, powłok ochronnych, ochrony elektrochemicznej i inhibitorowej, badań korozyjnych, związanych zagadnień projektowych, legislacyjnych, organizacyjnych, ochrony środowiska i podobnych.

Zgłoszone prace powinny być wykonane w polskich uczelniach i placówkach naukowobadawczych. Zgłoszone prace powinny mieć aspekt praktyczny – szczególnie preferowane będą prace wykonywane we współpracy z zakładami przemysłowymi.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd PSK. Kapituła składa się z trzech członków, którzy reprezentują Zarząd PSK, Radę Naukową PSK i zakłady przemysłowe zrzeszone w PSK. Kapitułą jest powoływana na okres 3 lat. Członkowie Kapituły na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

Zarząd PSK ogłasza konkurs na nagrody do dnia 31 grudnia każdego roku. Informacje o konkursie zamieszczane są na stronie www PSK i w czasopismach branżowych oraz podawane na organizowanych przez PSK konferencjach. Zarząd określa corocznie w trybie uchwały wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez wyższe uczelnie, placówki naukowobadawcze, stowarzyszenia naukowe, zakłady przemysłowe oraz bezpośrednio przez osoby zainteresowane lub ich promotorów.

Wnioski należy przesyłać na adres PSK: ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk do 31 marca 2019 r. 

Dokumentacja wniosku o nagrodę powinna zawierać:

 • wniosek o przyznanie nagrody zawierający charakterystykę zgłaszanej pracy oraz informacje o terminie obrony,
 • egzemplarz zgłaszanej pracy,
 • opinie opiekuna / promotora, ewentualnie recenzenta/recenzentów lub
 • użytkowników wdrożonych rozwiązań opracowanych w pracy.

W postępowaniu kwalifikacyjnym oceniane są w szczególności:

 • aktualność i oryginalność opracowania,
 • jego znaczenie dla rozwoju technologii ochrony przed korozją,
 • możliwość wdrożenia w przemyśle.

W celu merytorycznej oceny wniosków Kapituła może powołać opiniodawców. Nazwiska opiniodawców są poufne.
Kapituła określa wysokość nagród w poszczególnych kategoriach w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Kapituła może nie przyznać nagrody w danej kategorii.
Uroczyste wręczenie nagród odbywa się podczas dorocznej Konferencji PSK. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne i dyplomy. Dyplomy otrzymują również opiekunowie / promotorzy nagrodzonych prac. Nagrodzone prace będą przedstawione w formie referatów na dorocznej Konferencji PSK, a ich streszczenia przedstawiane na stronie www PSK.

Informacje pochodzą ze strony: www.psk.org.pl

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne
ul. Elbląska 133A
80-718 Gdańsk
tel. 0058 300 90 00

www.psk.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek
regulamin