Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci29
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne16
 • naukowe15
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie29
 • mazowieckie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
Wróć do listy

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.07.2016
wartość nagrody: 5000 zł.

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Do konkursu można przesyłać prace naukowe, popularno-naukowe i inne, o ile prezentują szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi. Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł, a jego praca zostanie wydana drukiem przez Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Prace nadesłane przez uczestników zainteresowanych tematyką konkursu są oceniane przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach, pierwsza – prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, druga -prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące  oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane  w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników.

Termin składania prac upływa 29 lipca 2016 roku.

Zgłoszenia do konkursu:
Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Fundacji lub przysłanie ich na adres Fundacji:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”

Komplet dokumentów składa się z:
a). pracy w formie wydrukowanej – 1 egz., drukowany jednostronnie, wydruk komputerowy powinien zawierać tekst jednolity z tabelami i rycinami,zbindowany, czcionką wielkości 12 punktów, najlepiej Times New Roman, na 1,5 interlinii, bez dzielenia wyrazów, strony powinny być ponumerowane, o objętości od 4 do 10 arkuszy wydawniczych, przy czym arkusz zawiera 22 strony, a każda strona arkusza obejmuje 30 wierszy na stronie;
b). pracy w wersji elektronicznej na nośniku CD – 2 szt. (folder z dokumentem w formacie DOC zawierający jednolitą treść pracy oraz, jeżeli w pracy zamieszczone są ilustracje, folder z dokumentami zawierający odpowiednio ponumerowane i opisane ilustracje w formacie TIFF 300 DPI lub JPG 200 DPI );
c). kompletnie wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” dostępnej w wersji elektronicznej na stronach internetowych Organizatora: www.fdpa.org.pl oraz na końcu tego ogłoszenia, wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich i danych osobowych.
d). recenzji w przypadku prac naukowych.

Informacje pochodzą ze strony: www.fdpa.org.pl

Kontakt

Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. 533 979 211; 22 864 03 90
s.konopacka-bak@fdpa.org.pl
www.fdpa.org.pl

Dokumenty

do pobrania