Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs Politechniki Warszawskiej o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

organizator:

Politechnika Warszawska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2017

Konkurs Politechniki Warszawskiej o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Została uruchomiona trzecia edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego. Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:

 • procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
 • otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
 • otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
 • metody badania struktury stopów metalicznych,
 • sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
 • badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
 • stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

 • za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w latach akademickich 2014/15 i 2015/16 – wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.
 • za najlepszą pracę doktorską w latach akademickim 2014/15 i 2015/16 – wysokość nagrody wynosi 7 500 zł.
 • za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne – nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody to 20 000 zł.

Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:

 • rady wydziałów szkół wyższych,
 • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
 • członkowie Kapituły,
 • laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 stycznia 2017 roku.

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 117)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz: tel.: 22-234-75-10; e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.pw.edu.pl

Kontakt

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel. 22 234 75 10
jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl
www.pw.edu.pl

Dokumenty

do pobrania