Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „POLIN Museum Film Call” na film krótkometrażowy

organizator:

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2019
wartość nagrody: 56 000 zł

Konkurs „POLIN Museum Film Call” na film krótkometrażowy

Celem konkursu jest stworzenie maksymalnie 14 filmów krótkometrażowych (trwających średnio 2-3 minuty, lecz nie więcej niż 5 minut) na potrzeby włączenia ich do Wystawy Stałej Muzeum i zaprezentowania w galerii dziewiątej Muzeum pt. „Polscy Żydzi na świecie” (tytuł roboczy). Więcej na temat wystawy stałej na www.polin.pl.

Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie produkcji filmu. Organizator konkursu za zwycięskie koncepcje konkursowe przyzna maksymalnie 14 nagród w wysokości maksymalnie 56 000 PLN każda na stworzenie jednego filmu. Wysokość każdej nagrody uzależniona będzie od przedstawionej oferty konkursowej zawierającej wstępny budżet nie przekraczający kwoty 56.000 PLN. Wstępny budżet powinien obejmować całkowite koszty produkcji filmu.

Tematem filmu powinno być dziedzictwo polskich Żydów, przedstawione z perspektywy emigrantów i ich potomków, mieszkających w jednym z siedmiu poniżej wskazanych obszarów:

 • Ameryka Południowa
 • Ameryka Północna
 • Australia
 • Europa
 • Izrael
 • Polska (W przypadku filmów przedstawiających dziedzictwo polskich Żydów z perspektywy emigrantów i ich potomków żyjących obecnie w Polsce film powinien poruszać temat powrotu do Polski, motywacji do powrotu, z uwzględnieniem tego czy dla decyzji osiedlenia się w Polsce miało znaczenie, że ich przodkowie pochodzili z Polski).
 • Republika Południowej Afryki.

Filmy mogą opowiadać historie osób indywidualnych, rodzin, organizacji, społeczności, wydarzeń lub przedmiotów o specjalnym znaczeniu.

Rodzaj filmów jest dowolny: może być to film fabularny, dokumentalny (w tym reportaż, felieton filmowy, film dydaktyczny), jak i film animowany.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Kompletna oferta konkursowa powinna zawierać wszystkie poniższe elementy:

 • Informacje podstawowe (część nr 1 formularza).
 • Propozycję koncepcji filmu składającą się z 4 następujących części: (część nr 2 formularza)”
 • Logline (max. 250 znaków łączenie ze spacjami)
 • Synopsis (max. 1200 znaków łączenie ze spacjami)
 • Treatement (max. 7 000 znaków łączenie ze spacjami)
 • Wstępny budżet – budżet powinien zawierać założone koszty wstępne projektu (w tym dokumentacja, prawa autorskie i licencje, podróże, ewentualne koszty administracyjne, podatki i inne zobowiązania publiczne), założone koszty produkcji (w tym wynagrodzenie dla ekipy filmowej i twórców, scenografii, koszty sprzętu, obsługi planu itd.) oraz założone koszty post-produkcji (w tym koszty montażu, obróbki dźwięku i obrazu itd.). Budżet powinien obejmować całkowite koszty produkcji filmu konkursowego. Jury konkursu weźmie pod uwagę rzetelność przygotowania budżetu, oraz adekwatność budżetu do założeń produkcyjnych i artystycznych filmu. Ostateczny budżet filmu zostanie przedłożony przez Laureata najpóźniej na 5 dni przed podpisaniem umowy z Muzeum, z tym zastrzeżeniem, że wysokość ostatecznego budżetu może różnić się w stosunku do budżetu wstępnego o 10% i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty 56 000 PLN.
 • Link do jednego, zrealizowanego filmu o dowolnym metrażu, który został udostępniony publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia (część nr 3 formularza). Za „zrealizowane filmy” zostaną uznane takie, w których autor/autorka lub współautor/współautorka oferty konkursowej pełnił przynajmniej jedną z wymienionych funkcji: reżyser, operator obrazu, scenarzysta, montażysta, producent.
 • Oświadczenia złożone poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w części nr 4 formularza on-line.

Uczestnik konkursu może złożyć więcej niż jedną ofertę konkursową, ale każdemu uczestnikowi/zespołowi może zostać powierzona realizacja tylko jednego filmu.

Przewidywane etapy konkursu:

 • Złożenie ofert konkursowych – do 31.08.2019 r., godzina 23:59
 • Obrady jury – 1.09 – 14.10. 2019 r.
 • Wyłonienie 14 laureatów Konkursu (zwanych dalej „Laureatami”) – do 15.10.2019 r.
 • podpisanie umów z Laureatami, wypłata pierwszej części honorarium w wysokości 10% przyznanej nagrody – do 15.12.2019 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.polin.pl

Kontakt

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa

filmcall@polin.pl
www.polin.pl