Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Poetycki XXVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

organizator:

MBP i MOK w Piastowie, Konfraternia Poetycka „Biesiada”

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2020
wartość nagrody: 1000 zł

Konkurs Poetycki XXVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka „Biesiada” ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 31.07.2020 roku na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

Uwaga!

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.

Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego maszynopisu.

Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).

Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

 • I – 1000 zł (brutto, pozostałe nagrody netto)
 • II – 750 zł
 • III – 500 zł
 • 4 wyróżnienia po 300 zł

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród. W przypadku znaczącego pogorszenia sytuacji epidemiczno – gospodarczej nagrody mogą zostać zmniejszone.

Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane osobiście przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostanie przeznaczone na cele wyznaczone przez organizatorów konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XXVII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 26 września 2020 r. (sobota) w godz. 10.00 – 18.00. (z przerwą na obiad). Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami. Termin Biesiady może zostać zmieniony ze względów epidemicznych.

Informacje i pełny regulamin pochodzą ze strony: mokpiastow.pl

Konkursy poetyckie dostępne są w naszej bazie konkursów literackich! 

Kontakt

Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie
ul. Warszawska 24
05-820 Piastów
tel. 22 723 65 50

mokpiastow.pl