Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Poetycki Wielki Iluminator

organizator:

Stowarzyszenie Salon Literacki

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.09.2017
termin rozstrzygnięcia: 30.09.2017

Konkurs Poetycki Wielki Iluminator

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Salon Literacki. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy przed debiutem oraz po debiucie, pod warunkiem, że wydali nie więcej niż dwie książki poetyckie posiadające numer ISBN.

Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy własnego autorstwa. Organizatorzy oczekują od każdego uczestnika trzech wierszy, które należy przysyłać pocztą. Powinny być wydrukowane komputerowo w czterech egzemplarzach i podpisane pseudonimem. Oprócz wierszy w przesyłce powinna się znaleźć zaklejona koperta opisana tym samym pseudonimem. Wewnątrz tej koperty Organizator będzie szukał imienia, nazwiska, telefonu i e-maila autora.

Przysłane utwory nie mogą być publikowane (w tym w internecie) i nagradzane w innych konkursach do dnia 30.09.2017, czyli do zakończenia obrad jury. W sytuacjach kontrowersyjnych jury zdecyduje arbitralnie biorąc pod uwagę głównie zasadę utrzymania anonimowości autora. Tak samo rozstrzygane będą inne ewentualne kwestie sporne. Oceny wierszy dokona jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek, Dorota Ryst, Krzysztof Hoffmann, Sławomir Płatek.

Do finału zostanie zakwalifikowanych 6-8 osób. Każda z nich ma gwarantowane przynajmniej wyróżnienie finansowe. O ostatecznym podziale miejsc decyduje jury w dniu finału. Obecność finalisty na festiwalu Fala Poprzeczna (20-21.10.2017) w Gdańsku i osobiste przeczytanie tekstów są warunkiem otrzymania nagrody. Organizator zapewnia nocleg finalistom i nie zwraca kosztów podróży.

W przypadku nieobecności finalisty pula zostanie podzielona pomiędzy tych, którzy przyjechali. Pula nagród wynosi 3000 zł i może (ale nie musi) się powiększyć.
Sekretarz konkursu nie jest członkiem jury.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Uczestnik biorąc udział, oświadcza jednocześnie, że jest autorem przysłanych utworów.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Salon Literacki.

Terminarz:

 • Nadsyłanie prac: do 04.09.2017
 • Zakończenie obrad jury: do 30.09.2017
 • Finał: 20-21.10.2017

Prace należy nadsyłać na adres:
Stowarzyszenie Salon Literacki
ul. Wandy 8a/2
03-949 Warszawa

Informacje pochodzą ze strony: salonliteracki.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Salon Literacki
ul. Wandy 8a/2
03-949 Warszawa


salonliteracki.pl