Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Poetycki Wielki Iluminator

organizator:

Stowarzyszenie Salon Literacki

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.09.2017
termin rozstrzygnięcia: 30.09.2017

Konkurs Poetycki Wielki Iluminator

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Salon Literacki. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy przed debiutem oraz po debiucie, pod warunkiem, że wydali nie więcej niż dwie książki poetyckie posiadające numer ISBN.

Jeden autor może przysłać tylko jeden zestaw wierszy własnego autorstwa. Organizatorzy oczekują od każdego uczestnika trzech wierszy, które należy przysyłać pocztą. Powinny być wydrukowane komputerowo w czterech egzemplarzach i podpisane pseudonimem. Oprócz wierszy w przesyłce powinna się znaleźć zaklejona koperta opisana tym samym pseudonimem. Wewnątrz tej koperty Organizator będzie szukał imienia, nazwiska, telefonu i e-maila autora.

Przysłane utwory nie mogą być publikowane (w tym w internecie) i nagradzane w innych konkursach do dnia 30.09.2017, czyli do zakończenia obrad jury. W sytuacjach kontrowersyjnych jury zdecyduje arbitralnie biorąc pod uwagę głównie zasadę utrzymania anonimowości autora. Tak samo rozstrzygane będą inne ewentualne kwestie sporne. Oceny wierszy dokona jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek, Dorota Ryst, Krzysztof Hoffmann, Sławomir Płatek.

Do finału zostanie zakwalifikowanych 6-8 osób. Każda z nich ma gwarantowane przynajmniej wyróżnienie finansowe. O ostatecznym podziale miejsc decyduje jury w dniu finału. Obecność finalisty na festiwalu Fala Poprzeczna (20-21.10.2017) w Gdańsku i osobiste przeczytanie tekstów są warunkiem otrzymania nagrody. Organizator zapewnia nocleg finalistom i nie zwraca kosztów podróży.

W przypadku nieobecności finalisty pula zostanie podzielona pomiędzy tych, którzy przyjechali. Pula nagród wynosi 3000 zł i może (ale nie musi) się powiększyć.
Sekretarz konkursu nie jest członkiem jury.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Uczestnik biorąc udział, oświadcza jednocześnie, że jest autorem przysłanych utworów.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Salon Literacki.

Terminarz:

 • Nadsyłanie prac: do 04.09.2017
 • Zakończenie obrad jury: do 30.09.2017
 • Finał: 20-21.10.2017

Prace należy nadsyłać na adres:
Stowarzyszenie Salon Literacki
ul. Wandy 8a/2
03-949 Warszawa

Informacje pochodzą ze strony: salonliteracki.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Salon Literacki
ul. Wandy 8a/2
03-949 Warszawa


salonliteracki.pl