Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie12
 • studenci22
 • absolwenci21
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie6
 • artystyczne9
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie24
 • małopolskie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd10
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs poetycki pod hasłem "Zbiore wszystkich przyjaciół…."

organizator:

Stowarzyszenie Przystań

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

Konkurs poetycki pod hasłem "Zbiore wszystkich przyjaciół…."

Ogólnopolskie konkurs poetycki pod hasłem: „ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ, BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ”
(Bułat Okudżawa)    

REGULAMIN KONKURSU:

• Konkurs ma charakter otwarty i jest organizowany dla osób w wieku powyżej 14 lat. Uczestnicy przesyłają trzy wiersze w trzech egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce. W tej edycji konkursu organizatorzy przewidzieli dodatkową nagrodę specjalną za OKTOSTYCH. Można nadesłać od jednego do trzech OKTOSTYCHÓW.

Adres, na jaki należy nadsyłać prace: Stowarzyszenie Przystań  62-700 Turek
ul. Osiedle Młodych 8/1

• Każdy zestaw winien być opatrzony godłem, natomiast dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail powinien znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem.

• Autorzy z powiatu tureckiego oraz miasta Turku, którzy obok godła umieszczą napis TUREK – będą kandydować do dodatkowych wyróżnień.

• Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.09.2012 r.

• Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach, oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych.

• Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście.

Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 19 listopada 2012r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu.

Nagrody: Organizatorzy przewidują trzy nagrody pieniężne, dwa wyróżnienia rzeczowe i nagrodę specjalną

• Organizatorzy mają prawo zmienić wysokość nagród w poszczególnych kategoriach. 

• Wszystkich uczestników konkursu organizatorzy informują, że jeżeli  zostanie wydany tomik po konkursowy – odbędzie się to bez płacenia honorariów. Laureatom zostanie zapewniony nocleg . Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Informacje pochodzą ze strony www.przystan.turek.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Przystań
ul. Osiedle Młodych 8/1
Turek 62-700
tel. 602 396 399
biuro@sule.pl
www.przystan.turek.pl