Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs poetycki o Złotą Nutę I. Reimanna

organizator:

Towarzystwo Miłośników Krosnowic

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.08.2018

Konkurs poetycki o Złotą Nutę I. Reimanna

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale także wspaniale rozwija wyobraźnie poetycką, o czym są przekonani organizatorzy konkursu. Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie talentów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności, muzyką Ignazego Reimanna— kompozytora Ziemi Kłodzkiej. Konkurs adresowany jest do twórców amatorów i profesjonalistów. Tematem prac powinna być muzyka.

Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik Konkursu może dostarczy maksymalnie trzy utwory poetyckie. Należy je przesłać w pięciu egzemplarzach, opatrzonych obranym godłem. W kopercie wysyłkowej umieść należy oddzielna kopertę z pracami, opatrzoną obranym godłem, oraz następujące dane: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, narodowość, tytuły utworów, notatkę autobiograficzną oraz oświadczenia o treści:
,,Oświadczam, że zgłoszone do konkursu utwory nie były dotychczas publikowane, ani nagradzane w innym konkursie”.
,,Oświadczam, że przenoszę na Towarzystwo Miłośników Krosnowic z s. w Krosnowicach nr 205 nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do utworów i zezwalam na wykorzystanie ich na polach eksploatacji określonych W art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych( Dz.U. z 2006 Nr 90 poz.631 ze zm.)”.

Kopertę wysyłkową należy dostarczyć na adres:
Towarzystwo Miłośników Krosnowic
57- 362 Krosnowice 205

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, staja się one własnością organizatora. Konkurs trwa od 21 marca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r. Decyduje data wpływu do organizatora.

Nagrody:
W konkursie zostaną przyznane dyplomy i następujące nagrody:

 • I miejsce Złota Nuta I. Reimanna i 500 złotych
 • II miejsce 400 złotych
 • III miejsce 300 złotych.

Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu im. Ignazego Reimanna 29 września 2018 r. w Krosnowicach.

Postanowienia końcowe:
Kapituła zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Werdykt Kapituły jest ostateczny. Przesłanie utworu na konkurs oznacza, że autor w całości akceptuje regulamin i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu zgodnie z Ustawą Z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz.U. z 2015 r.poz.2135 ze zm.).
Utwory nie spełniające warunków konkursu nie podlegają ocenie. Podstawą rozstrzygania sporów jest niniejszy regulamin. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie kontaktowy adres, telefon, e- mail Uczestnika. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe laureatów konkursu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do Konkursu.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: krosnowice.pl

Kontakt

Towarzystwo Miłośników Krosnowic

57- 362 Krosnowice 205


krosnowice.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin