Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie65
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Poetycki „O Pióro Pegaza 2020”

organizator:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2020
wartość nagrody: 700 zł

Konkurs Poetycki „O Pióro Pegaza 2020”

Konkurs został ogłoszony w ramach obchodów 100. lecia urodzin Jerzego Pleśniarowicza (1920 – 1978), poety, tłumacza literatury białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, słowackiej i czeskiej, reżysera teatralnego i radiowego, animatora kultury, „rzeszowianina z wyboru”.

Jerzy Pleśniarowicz w latach 1952-1974 (z przerwą od kwietnia 1954 r. do maja 1955 r.), był kierownikiem literackim Teatru Ziemi Rzeszowskiej (od 1957 r. Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie). W sezonie 1966/67 był równocześnie doradcą literackim Teatru im. Osterwy w Lublinie.
W 1955 r. zamieszkał na stałe w Rzeszowie. Współpracował z rzeszowską rozgłośnią Polskiego Radia, m.in. jako adaptator i reżyser słuchowisk, emitowanych także na antenie ogólnopolskiej, z Wojewódzkim Domem Kultury, redakcjami „Nowin Rzeszowskich”, „Nowin Tygodnia” i „Widnokręgu”. Badał i opisywał tradycje teatralne Rzeszowa i regionu, co zaowocowało monografią Kartki z dziejów rzeszowskiego teatru (1985). Przygotował dla rzeszowskiej sceny i 18 innych teatrów, a także Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, adaptacje oraz przekłady dramatów (18 realizacji scenicznych, 18 radiowych, 4 telewizyjne). Był współinicjatorem Rzeszowskich Spotkań Teatralnych (organizowanych od 1961 r.). Wchodził w skład kolegiów redakcyjnych dwutygodnika społeczno-kulturalnego „Kamena” (Lublin, 1962-1964), „Kwartalnika Rzeszowskiego” (1967-1968) i miesięcznika „Profile” (Rzeszów, 1969-1972). Był prezesem – założycielem Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (1967) oraz autorem antologii Wiersze z Rzeszowskiego (1974).

Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza związanego tematycznie z postacią lub twórczością Jerzego Pleśniarowicza.

Cele Konkursu:
– upamiętnienie poety i animatora życia kulturalnego w Rzeszowie Jerzego Pleśniarowicza,
– podkreślenie wyjątkowości położenia Podkarpacia jako „tygla kultur”,
– ukazanie w poezji niepokojów współczesnego człowieka,
– uwrażliwienie na bogactwo polskiej historii i języka ojczystego,
– doskonalenie warsztatu poetyckiego,
– rozwijanie wyobraźni, zdolności i poszerzania horyzontów literackich,
– pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,
– stworzenie okazji do artystycznej konfrontacji,
– promowanie talentów literackich.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do debiutujących poetów, jak i twórców z określonym dorobkiem.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz. Przysłanie więcej niż jednego wiersza jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.

Wiersz powinien być własną pracą autora, nigdzie nie publikowaną i nie nagradzaną. Powinien być napisany w języku polskim, wydrukowany w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A4 i przesłany w terminie do 31 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem: Konkurs „O Pióro Pegaza 2020”.

Przesyłka powinna zawierać:
– wiersz podpisany godłem (słowem lub wyrażeniem będącym umownym znakiem autora, a nie jego prawdziwymi danymi – nie dopuszcza się godła w formie graficznej),
– zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, z umieszczoną w niej Kartą Zgłoszenia, która zawiera personalia autora wiersza – imię i nazwisko (nie godło), wiek, numer telefonu kontaktowego i adres e-mailowy. Brak Karty Zgłoszenia będzie równoznaczny z brakiem możliwości udziału w konkursie.

Przesyłka powinna być oznaczona godłem, nie należy zamieszczać na niej informacji identyfikujących nadawcę – autora pracy, w tym jego imienia i nazwiska.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez Organizatora profesjonalne jury.
2. Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień: I. Nagroda – 700 zł, II. Nagroda – 500 zł, III. Nagroda – 400 zł oraz trzy równorzędne wyróżnienia po 200 zł.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie: www.wimbp.rzeszow.pl. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach postępowania konkursowego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. Tą samą drogą laureaci zostaną powiadomieni o terminie przesłania nagród.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.wimbp.rzeszow.pl

Konkursy poetyckie są systematycznie dodawane do bazy konkursów na portalu Moje Stypendium – zobaczcie! 

Kontakt

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
ul. Sokoła 13
35-010 Rzeszów

biblioteka@wimbp.rzeszow.pl
www.wimbp.rzeszow.pl

Dokumenty

do pobrania