Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs poetycki „O ludzką twarz człowieka” 2021

organizator:

ks. Wacław Buryła

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.03.2021
wartość nagrody: 1000 zł

Konkurs poetycki „O ludzką twarz człowieka” 2021

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie – w terminie do 30 maja 2021 r. – zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego oraz płyty z zapisanymi tekstami, co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku.

Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową, a także zestawy posiadające więcej lub mniej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu lub pisane ręcznie.

Organizatorzy proszą o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczą Organizatorzy.

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden (1) zestaw wierszy.

Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem (literowym, nie cyfrowym czy rysunkowym). Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, krótką notkę biograficzną koniecznie potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w prasie oraz okolicznościowym tomiku.

Wiersze oceni profesjonalne jury. Organizatorzy nie przewidują możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z autorami, oceniania ich tekstów, osobistego powiadamiania o wynikach konkursu wszystkich uczestników (indywidualne powiadomienia otrzymają tylko twórcy nagrodzeni i wyróżnieni) ani zwrotu nadesłanych wierszy.

Uroczyste finały odbędą się dn. 02.X.2021 r. Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne: I-1.000, II-800, III-600 + konkursowa statuetka), wyróżnienia główne (5 x 300 zł) i wyróżnienia dodatkowe (do druku). Może zaistnieć konieczność innego rozdziału nagród, ale o tym zadecyduje profesjonalne jury. Ponadto zapewniony zostanie nocleg i wyżywienie dla głównych laureatów.

Wiersze należy nadsyłać na adres:
ks. Wacław Buryła
ul. Polna 2
56-320 Krośnice
kom. 693 104 588 – e-mail: wacburyla@wp.pl

Informacje pochodzą ze strony: wacburyla.plio.pl

Zobaczcie także, jakie innego typu konkursy literackie ogłoszono na portalu Moje Stypendium! 

Kontakt

ks. Wacław Buryła
ul. Polna 2
56-320 Krośnice
tel. 693 104 588
wacburyla@wp.pl
wacburyla.plio.pl