Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci65
 • absolwenci64
 • doktoranci23
 • naukowcy10
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne24
 • naukowe39
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie53
 • międzynarodowe10
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa15
 • samorząd23
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs poetycki O liść konwalii im. Zbigniewa Herberta

organizator:

Centrum Kultury Dwór Artusa

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2018

Konkurs poetycki O liść konwalii im. Zbigniewa Herberta

Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu przy współudziale Urzędu Miasta Torunia. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy niezrzeszeni oraz członkowie związków twórczych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w 4 kopiach maszynopisu. Kopie należy ułożyć w 4 komplety, tak aby zawierały każdy ze zgłoszonych utworów. Jurorzy otrzymają po jednym komplecie utworów danego autora.

Utwory należy przesłać na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń (tel. 56 655-49-39) z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki.
Tematyka i forma prac jest dowolna. Każdy utwór powinien być podpisany godłem (godło: rodzaj hasła w formie słownej; nie są dopuszczalne godła w formie graficznej).

Dane zawierające imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu autora należy umieścić w małej kopercie. Kopertę (jedną) należy podpisać swoim godłem, zakleić i dołączyć do przesyłki z kompletem utworów.

Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, w tym także w Internecie. Uczestnik konkursu ma prawo zgłosić te same wiersze do innego konkursu. Jeśli przed ogłoszeniem wyników OKP „O liść konwalii” zostanie rozstrzygnięty inny konkurs, w którym uczestnik otrzyma nagrodę, ma obowiązek zgłosić ten fakt Organizatorowi Konkursu. Jeśli dojdzie do publikacji utworów, nie mogą być one brane pod uwagę w niniejszym konkursie. W przypadku niezastosowania się do ww. zasad, uczestnik konkursu zostanie zdyskwalifikowany.

Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo przyznać nagrodę za najlepszy pojedynczy wiersz spoza wyróżnionych zestawów. Pula nagród wynosi 7 000 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Termin nadsyłania prac mija z dniem 31 sierpnia 2018 roku. Decyduje data wpływu do siedziby Organizatora.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie 1 grudnia 2018 r. w trakcie uroczystego koncertu. Ponadto laureaci są zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniu autorskim 2 grudnia 2018 r. Obecność w powyższych wydarzeniach osób, których wiersze zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.

Organizator zapewnia nocleg dla laureatów z 1/2 grudnia 2018 r. oraz zwrot kosztów podróży. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator, czyli Centrum Kultury Dwór Artusa.

Informacje pochodzą ze strony: artus.torun.pl

Kontakt

Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6
87-100 Toruń
tel. 56 655 49 39

artus.torun.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin