Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie78
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs poetycki na wiersz o tematyce: Podhale, Tatry – Wędrówka i Wolność

organizator:

Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.07.2010

Konkurs poetycki na wiersz o tematyce: Podhale, Tatry – Wędrówka i Wolność

Konkurs na wiersz o tematyce: „Podhale, Tatry – Wędrówka i Wolność

Terminarz
:
a). Termin nadsyłania utworów do 30.07.2010
b). Obrady Jury 26-27.08.2010 c) Ogłoszenie wyników konkursu z udziałem uczestników, wręczenie nagród 28.08.2010

Cele i założenia programowe:
– promocja Tatr i Podhala;
– upowszechnianie poezji;
– upowszechnienie piękna języka polskiego;
– rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży;
– promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych;
– popularyzacja twórczości literackiej, – rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
– stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

Konkurs ma charakter otwarty.

Warunki uczestnictwa:
Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić organizatorom trzy wiersze napisane w języku polskim, które powinny nawiązywać do hasła i motta konkursu. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych. Teksty w 3 egzemplarzach (maszynopis, wydruk), opatrzone godłem autora, należy przesyłać na adres: Schronisko Głodówka Polana Głodówka 34-530 Bukowina Tatrzańska.

Do prac należy dołączyć odrębną, zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko, adres, ew. telefon i kontakt mailowy). Przesłanie prac oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie jego tekstów w publikacjach pokonkursowych oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb konkursu.

Nagrody:
Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 2500 zł. (słownie: dwa i pół tysiąca złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów Jury.

Jury:
Jury, w skład którego wejdą uznani poeci i krytycy, przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Jury decyduje o : – zakwalifikowaniu prac do konkursu, – umieszczeniu tekstów w po konkursowym wydawnictwie, – przyznaniu nagród Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Informacje dodatkowe:
Konkurs poetycki organizowany jest w ramach III Otwartych Spotkań Artystycznych Muzyczna Zohylina. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka
Polana Głodówka
34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. (18) 20 77 188
biuro@glodowka.com.pl
http://zohylina.glodowka.com.pl