Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci33
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • sportowe1
 • artystyczne19
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd11
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs poetycki na wiersz o tematyce: Podhale, Tatry – Wędrówka i Wolność

organizator:

Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 23.07.2010

Konkurs poetycki na wiersz o tematyce: Podhale, Tatry – Wędrówka i Wolność

Konkurs na wiersz o tematyce: „Podhale, Tatry – Wędrówka i Wolność

Terminarz
:
a). Termin nadsyłania utworów do 30.07.2010
b). Obrady Jury 26-27.08.2010 c) Ogłoszenie wyników konkursu z udziałem uczestników, wręczenie nagród 28.08.2010

Cele i założenia programowe:
– promocja Tatr i Podhala;
– upowszechnianie poezji;
– upowszechnienie piękna języka polskiego;
– rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży;
– promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w tomiku pokonkursowym i na stronach internetowych;
– popularyzacja twórczości literackiej, – rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich,
– stwarzanie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów szerszemu gronu odbiorców.

Konkurs ma charakter otwarty.

Warunki uczestnictwa:
Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić organizatorom trzy wiersze napisane w języku polskim, które powinny nawiązywać do hasła i motta konkursu. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych. Teksty w 3 egzemplarzach (maszynopis, wydruk), opatrzone godłem autora, należy przesyłać na adres: Schronisko Głodówka Polana Głodówka 34-530 Bukowina Tatrzańska.

Do prac należy dołączyć odrębną, zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane uczestnika (imię i nazwisko, adres, ew. telefon i kontakt mailowy). Przesłanie prac oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie jego tekstów w publikacjach pokonkursowych oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb konkursu.

Nagrody:
Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 2500 zł. (słownie: dwa i pół tysiąca złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów Jury.

Jury:
Jury, w skład którego wejdą uznani poeci i krytycy, przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Jury decyduje o : – zakwalifikowaniu prac do konkursu, – umieszczeniu tekstów w po konkursowym wydawnictwie, – przyznaniu nagród Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Informacje dodatkowe:
Konkurs poetycki organizowany jest w ramach III Otwartych Spotkań Artystycznych Muzyczna Zohylina. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka
Polana Głodówka
34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. (18) 20 77 188
biuro@glodowka.com.pl
http://zohylina.glodowka.com.pl