Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

organizator:

Wydawnictwo TAWA

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Organizatorami konkursu są: Wójt i Urząd Gminy w Siedliszczu, Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu, Pismo Literacko-Artystyczne „Egeria” oraz Wydawnictwo TAWA.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu wierszy (nie mniej niż 15 i nie więcej niż 30), niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.

Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (na  jednym nośniku-płyta CD). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym  godłem,należy umieścić dane o autorze(imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.

Nagrodą jest medal pamiątkowy oraz druk tomiku poetyckiego (autor otrzyma 100 egz.).

Wybrane wiersze będą publikowane w piśmie literacko-artystycznym „Egeria”.

Informacje pochodzą ze strony: http://gok.siedliszcze.pl

Kontakt

Wydawnictwo TAWA
ul. Krzywa 41/3
22 - 100 Chełm