Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

organizator:

Wydawnictwo TAWA

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2018
wartość nagrody: 1200 zł

Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka

Burmistrz i Urząd Miejski w Siedliszczu, Wydawnictwo TAWA w Chełmie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu ogłosiły XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wacława Iwaniuka.

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy (nowa zasada w regulaminie!) niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.

Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym na płycie CD). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.

Do konkursu mogą przystąpić laureaci poprzednich pierwszych 10 edycji Konkursu im. Wacława Iwaniuka (nowa zmiana w regulaminie!).

Całość należy przesłać do 31 grudnia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Wydawnictwo TAWA, 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/3A z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki im. Wacława Iwaniuka (XII edycja).

Nagrody i wyróżnienia:
Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane przez organizatorów.
Ustala się jedną nagrodę główną. Jest nią Medal Pamiątkowy Konkursu oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.200,00 zł.
Ponadto jury może przyznać dodatkowo dwa wyróżnienia i nagrody pieniężne po 500,00 zł dla każdej z wyróżnionych osób. Jednocześnie jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwot dla wyróżnionych uczestników konkursu.

Jedynym warunkiem odbioru nagrody pieniężnej jest osobisty udział osoby nagrodzonej w uroczystym podsumowaniu konkursu podczas XI Siedliskiej Biesiady Literackiej.

Najlepsze utwory przesłane na konkurs zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Wybrane wiersze będą również publikowane w regionalnych pismach literackich.

Dokumentacja konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.tawa.pl

Kontakt

Wydawnictwo TAWA
ul. Lwowska 51/3A
22-100 Chełm


www.tawa.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin