Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

organizator:

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2017

Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Organizatorem III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs wpisuje się w działania powstającego Muzeum Rodziny Wiłkomirskich, którego zadaniem jest kultywowanie pamięci o niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie – ojcu Alfredzie Wiłkomirskim, matce Dorocie zd. Temkin i dzieciach: Kazimierzu, Michale, Marii, Józefie i Wandzie.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat. Na Konkurs należy nadesłać zestaw zawierający 3-5 wierszy. Utwory powinny być w trzech egzemplarzach maszynopisu. Na Konkurs mogą zostać nadesłane wyłącznie wiersze wcześniej niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach.

Każdy utwór należy podpisać godłem-słowem; to samo godło powinno znaleźć się na dołączonej do zestawu kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail oraz oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane drukiem ani nagradzane na innych konkursach.”

Zestawy należy przesłać do 15 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Aneta Kolańczyk, ul. Kubusia Puchatka 27, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konkurs”.

Organizator nie ogranicza tematyki utworów, jednak przewiduje dodatkową kategorię: wiersze inspirowane muzyką (przy tym utworze/ utworach w zestawie należy dopisać hasło „Wiłkomirscy”).

Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, publikację wierszy w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz na stronie internetowej stowarzyszenia. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu.

Pula nagród w Konkursie wynosi 5 000 zł. O podziale nagród zadecyduje Jury w składzie:

 • Wojciech Kass – przewodniczący,
 • Aneta Kolańczyk (Teresa Rudowicz),
 • Tadeusz Olszewski,
 • sekretarz jury: Aleksandra Konieczny

Werdykt Jury jest ostateczny.

Oficjalnie ogłoszenie wyników nastąpi 4 listopada 2017 r. podczas VII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo najpóźniej do 30.10. 2017 r.
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.lyzkamleka.poezja-art.eu. Kontakt z organizatorem: lyzkamleka@gmail.com.

Informacje pochodzą ze strony: lyzkamleka.poezja-art.eu.

Kontakt

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka
ul. Kubusia Puchatka 27
62-800 Kalisz

lyzkamleka@gmail.com
lyzkamleka.poezja-art.eu