Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci57
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma16
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego

organizator:

Wydział Kultury i Promocji Miasta - Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.05.2010

Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego

Siedemnasty raz organizatorzy zwracają się do młodych twórców z całej Polski z propozycją wzięcia udziału w Tarnogórskim Konkursie Poetyckim, któremu duchowo patronuje ks. Jan Twardowski.

Poezja Ks. Jana „od mrówki, ważki, biedronki” łączy humor z powagą, rzeczom małym, szczegółom nadaje rangę wielkości, uczy zachwytu nad światem, wielkiej miłości do ludzi. Niepowtarzalny klimat wierszy ks. Jana Twardowskiego tworzy jego ciepła i pełna humoru obserwacja świata i człowieka, co to rczłapie po świecie jak ciężki słoń. Świat pełen jest paradoksów, a często szczęście nieszczęśliwe. Organizatorzy oczekują, jak zawsze, od P.T. Autorów nadsyłania wierszy mówiących o zawiłości duszy, mając nadzieję, że nie zabraknie im pogody i humoru.

Organizatorzy konkursu:

 • Wydział Kultury i Promocji Miasta – Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
 • Stanisława Szymczyk – sekretarz Tarnogórskiego Konkursu Poetyckiego

Uczestnicy:

 • starsze klasy szkół podstawowych (A)
 • klasy gimnazjalne (B)
 • młodzież szkół ponadgimnazjalnych (C)
 • młodzież do 26 roku życia, studiująca lub pracująca (D)

Prace: 3 utwory (wiersze – wyłącznie maszynopis, format A4), każdy w 5 egzemplarzach, dotąd nigdzie nie publikowane, opatrzone pseudonimem z dołączoną zaklejoną kopertą zawierającą dokładne dane personalne autora (imię i nazwisko, data urodzenia, typ szkoły, adres, e-mail i oświadczenie o autorstwie prac z własnoręcznym podpisem!).

Termin nadsyłania prac upływa 05.05.2010r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace nalezy nadsyłac na adres:
Wydział Kultury i Promocji Miasta
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4
z dopiskiem Tarnogórski Konkurs Poetycki i symbolem literowym (A, B, C, D) oznaczającym kategorię wiekową. [Nadesłanie prac jest wyrażeniem zgody na ich publikację i na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji konkursu.]

Nagrody:
Organizatorzy przewidują cenne nagrody dla autorów najlepszych prac. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie tomiku poezji.[Honorarium za druk nie sa pzrewidywane] Uroczyste zakończenie Konkursu wraz z rozdaniem nagród nastąpi 18.06.2010 r. o godz. 16.00 w auli Zespołu Szkół Artystyczno- Projektowych, ul. Legionów 35, na które zaproszeni są wszyscy uczestnicy.

Informacja pochodzi ze strony: www.allarte.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Promocji Miasta - Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
(32) 39-33-858 do 16:00
tkpoetycki@gazeta.pl