Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2017

Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłosił 38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • „po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej)
 • „debiut” – dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia.

Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach. Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać do pięciu utworów.

Prace konkursowe należy przesyłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej wydruk komputerowy formatu A-4 w czterech egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu w terminie do 31 sierpnia 2017 r.
Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane. W nadesłanej korespondencji (w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak zestaw wierszy) należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny i podpisaną klauzulę.

Prace konkursowe w dwóch kategoriach: „debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów. Jurorzy zobowiązani są do wyłonienia laureatów I, II, III nagród oraz ewentualnie wyróżnień w obu kategoriach konkursowych. W szczególnych przypadkach jurorzy mogą nie przyznać nagród bądź przyznać nagrody ex aequo. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej, planowanej w dniach 17-18 listopada 2017 r. Nie przewiduje się zwrotu kosztów podróży.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: rok.czestochowa.pl.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel. (34) 366 59 65, (34) 324 46 51
teatr@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl
rok.czestochowa.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin