Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

organizator:

Urząd Miasta Krakowa

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2017

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił czwartą edycję Konkursu Poetyckiego im. Anny Świrszczyńskiej na książkowy debiut poetycki. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu nie publikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz godłem/hasłem:

 • zestaw (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych), należy przesłać w trzech jednakowych egzemplarzach,
 • do zestawu należy dołączyć wersję elektroniczną (CD, jeden egzemplarz),
 • w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem/hasłem co zestaw wierszy, należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notę biograficzną.

Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2017).

Tematyka prac jest dowolna. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 6. edycji NOCY POEZJI. Książka poetycka zostanie rozdysponowana podczas NOCY POEZJI 2017. Wyróżnione zestawy zostaną opublikowane wyłącznie w wersji on-line (pdf) na stronie MAGICZNEGO KRAKOWA.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 maja 2017. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach Magicznego Krakowa oraz BIP Kraków. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania głównej nagrody.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 6161917 w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.krakow.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków
tel. 12 6161917

www.bip.krakow.pl/idz