Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

organizator:

Urząd Miasta Krakowa

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.03.2019

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

Ideą zainicjowanego w 2014 roku przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa konkursu jest promocja młodych twórców słowa, poprzez wsparcie ich u progu kariery zawodowej. Nagrodę w konkursie stanowi profesjonalne wydanie wybranego przez jury tomiku wierszy oraz organizacja spotkania autorskiego z laureatem podczas Nocy Poezji.

Patronką konkursu, począwszy od II edycji (2015), została Anna Świrszczyńska (1909-1984), wybitna polska poetka, autorka m. in. słynnego tomu „Jestem baba” (1972), która dokonała swoistej rewolucji w polskiej poezji, zarówno pod względem języka, jak i treści. Czesław Miłosz, w poświęconej poetce książce „Jakiegoż to gościa mieliśmy” napisał, że Anna Świrszczyńska pod wieloma względami „wyprzedziła swój czas”. Jako córka malarza swobodnie poruszała się „wśród znaków całego kulturalnego dziedzictwa”. O sprawach codziennego życia, pisała tak „jak żadna poetka polska się nie odważyła”. Już jej wczesne wiersze były „stylizowane, intertekstowe, jak się dziś mówi, naśladują, udają parodiują, igrają, czyli stosują sposoby, które stały się modne dopiero przy końcu stulecia”. (cyt. za: Cz. Miłosz, „Jakiegoż to gościa mieliśmy”, Kraków, 2012, 46-47, 113). Wiersze Anny Świrszczyńskiej przetrwały próbę czasu.

REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz godłem/hasłem.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) zestaw wierszy w dwóch jednakowych egzemplarzach (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych),

b) wersję elektroniczną zestawu wierszy (pendrive lub CD, jeden egzemplarz)

c) osobną kopertę, opatrzoną tym samym godłem/hasłem co zestaw wierszy, w której należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz krótką notę biograficzną.

4. Materiał należy nadesłać w terminie do 29 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2019.

5. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem zestawu w konkursie.

6. Tematyka prac jest dowolna.

7. Liczba wierszy w zestawie zależy wyłącznie od koncepcji Autora.

8. Powołane przez organizatora Jury przyzna jedną nagrodę. Jury może również przyznać wyróżnienia.

9. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 9. edycji NOCY POEZJI 2019. Książka poetycka będzie rozdysponowana podczas NOCY POEZJI 2019.

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz U z 2016, poz. 922).

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 czerwca 2019. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach Magicznego Krakowa oraz BIP Kraków. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania głównej nagrody.

12. Werdykt zostanie ogłoszony uroczyście podczas Nocy Poezji 2017 i zamieszczony na stronie Internetowej Magiczny Kraków (www.krakow.pl).

13. Organizator zastrzega sobie, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa nieodpłatną licencję do jednokrotnej publikacji nagrodzonych prac.

14. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie zestawu wierszy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 6161917 w godzinach od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.krakow.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków
tel. 12 6161917

www.bip.krakow.pl/idz