Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci31
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe19
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs poetycki im. Anny German "Idę wpatrzona w horyzont…"

organizator:

Zielonogórski Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.08.2014

Konkurs poetycki im. Anny German "Idę wpatrzona w horyzont…"

Rusza druga edycja konkursu im. Anny German, patronki zielonogórskiego amfiteatru. Poetki, poeci, wielbiciele Jej talentu, chwytajcie  za długopisy i  do dzieła!  W roku 2014 konkurs przebiegać będzie pod hasłem zaczerpniętym ze śpiewanej przez Nią piosenki pt. „Jest taka droga”:

“…Idę wpatrzona w horyzont
który się cofa przede mną…”
Organizatorami konkursu, podobnie jak w roku ubiegłym, są: Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie
Jeszcze Żywych Poetów z Zielonej Góry.  Oczekujemy od uczestników nadsyłania wierszy utrzymanych w poetyce frazy zaczerpniętej z tej właśnie piosenki, bez  narzucania Autorom jakichkolwiek sugestii odnośnie interpretacji treści hasła.tycki im. Anny German „Idę wpatrzona w horyzont…”
Warunki:
 • Każdy Autor może przesłać 1 zestaw składający się z 3 wierszy w języku polskim, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Zestaw wierszy należy opatrzyć godłem, a w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy podać imię, nazwisko, dokładny adres, adres e-mailowy i numer telefonu Autora.
 • Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat. (Godłem musi być zestaw liter lub cyfr, nie może być nim znak graficzny).
 • Każdy zestaw powinien być przysłany w 3 egzemplarzach (maszynopis, rękopis, wydruk komputerowy, mile widziane dołączenie CD z nagraniem treści w programie Word).
Nagrody:
Przewidziane są nagrody pieniężne.
Termin:
25 sierpnia 2014r.

Informacje pochodzą ze strony: www.zok.com.pl

Kontakt

Zielonogórski Ośrodek Kultury
ul. Festiwalowa 3
65-520 Zielona Góra


www.zok.com.pl