Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs Poetycki Cena miłości ojczyzny

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2017
pula nagród: 3000 zł

Konkurs Poetycki Cena miłości ojczyzny

Organizatorem X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Cena miłości ojczyzny” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.

Patronat honorowy sprawuje Prezydent Miasto Radomsko. Celem konkursu jest kształtowanie postaw moralnych wobec ojczyzny, promocja uzdolnionych twórców, pielęgnowanie pamięci o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla wszystkich, którzy ukończyli 15 lat.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 wiersze, opatrzone własnym godłem słownym w 4 egzemplarzach formatu A4 w terminie do 15 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić następujące informacje: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, adres e-mail.

Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Nagrodzone wiersze będą wydane w antologii stanowiącej pokłosie konkursu oraz publikowane na stronach internetowych w celu promocji uzdolnionych artystów. Ogólna pula przeznaczona na nagrody wynosić będzie 3000 zł i rozdysponowana zostanie zgodnie z decyzją powołanego przez organizatora Jury.

Informacje i nadsyłanie prac:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko

W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 44 683-28-16 wew.130.

Informacje pochodzą ze strony: www.mbp-radomsko.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko
tel. 44 683 28 16 wew.130

www.mbp-radomsko.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin