Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci21
 • absolwenci19
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie5
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie21
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd8
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs Poetycki 2012 "O czym szepczą bazaltowe skały"

organizator:

Miejski Dom Kultury w Lubaniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2012

Konkurs Poetycki 2012 "O czym szepczą bazaltowe skały"

Miejski Dom Kultury w Lubaniu ogłasza – V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O czym szepczą bazaltowe skały” o Złote Lubańskie Pióro pod Patronatem Burmistrza Miasta

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Lubaniu.

2. Celem konkursu jest:
– inspirowanie do aktywności twórczej,
– prezentacja dorobku i promocja twórców,
– rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń,
– uświetnienie obchodów Dni Lubania.
3. Konkurs adresowany jest do autorów niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie niepublikowane utwory poetyckie (także w internecie) o dowolnej tematyce, opatrzone godłem autora.
5. Utwory należy dostarczyć do organizatora konkursu w formie wydruków komputerowych bądź maszynopisów w czterech egzemplarzach, w terminie do 31 maja 2012 r. na adres: Miejski Dom Kultury w Lubaniu, ul.T.Kościuszki 4, 59-800 Lubań.
6. Do prac konkursowych należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem i zawierającą:
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych wraz z podpisem,
– imię i nazwisko autora,
– wiek autora,
– adres zamieszkania,
– numer telefonu kontaktowego,
– oraz adres e-mail.
7. Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona jury składające się z członków Grupy Literackiej NURT, które przyzna zwycięskie trofeum, nagrody pieniężne oraz rzeczowe:
– I miejsce – 300 zł oraz statuetka – „Złote Lubańskie Pióro”,
– II miejsce – 200 zł,
– III miejsce – 100 zł,
– wyróżnienie – nagroda rzeczowa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród w zależności od ilości i poziomu artystycznego zgłoszonych do konkursu prac.
9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 czerwca 2012 r. o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.
10. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu ogłoszenia wyników określonym w pkt. 9 niniejszego regulaminu w przeciwnym razie zasilą one fundusz przyszłorocznego konkursu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

12. Bliższych informacji udziela: Wiesław Ogrodnik, tel. 75-6462-340, e-mail: mdklub@wp.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.mdk.lubań24.pl

Kontakt

Miejski Dom Kultury w Lubaniu
ul. T.Kościuszki 4
59-800 Lubań
tel. 75 646 23 40
mdklub@wp.pl.
www.mdk.lubań24.pl