Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe36
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie68
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs – Podstawowe pojęcia ekonomiczne

organizator:

Fundacja Nauka i Wiedza

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.12.2011

Konkurs – Podstawowe pojęcia ekonomiczne

Narodowy Bank Polski (NBP) i Fundacja Nauka i Wiedza (FNiW) ogłasili czwartą część konkursu „Podstawowe pojęcia ekonomiczne”. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu podstaw ekonomii wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) wraz z opiekunami. Opiekunami uczniów są nauczyciele zatrudnieni w szkole, do której uczęszczają uczniowie.

Organizatorzy publikują 12 rysunkowych filmów edukacyjnych pt. „Podstawowe pojęcia ekonomiczne” w serwisie internetowym www.edukator.pl. Każda szkoła, której uczniowie zarejestrują się do udziału w konkursie będzie mogła otrzymać jedną płytę DVD z kompletem 12 filmów, jeśli wyrazi takie życzenie pisząc email na adres podany w serwisie internetowym.

Konkurs polega na udzieleniu przez uczniów odpowiedzi na pytania dotyczące podstawowych pojęć ekonomicznych (pytania nawiązują treści filmów edukacyjnych pt. „Podstawowe pojęcia ekonomiczne”) oraz wymyśleniu hasła reklamującego ten cykl filmów.

Po obejrzeniu filmów uczniowie muszą zalogować się na stronie www.edukator.pl podając następujące dane:

 • nazwę użytkownika
 • hasło

lub zarejestrować się podając następujące dane:

 • nazwę użytkownika
 • hasło
 • adres e-mail

oraz dodatkowo:

 • dane szkoły (dane szkoły należy wybrać z dostępnej w serwisie internetowym bazy szkół; jeśli natomiast w bazie tej brak danych szkoły, uczestnicy konkursu mogą zgłosić ten fakt przesyłając email na podany w serwisie adres)
 • liczbę uczniów szkoły albo zespołu szkół (jeśli szkoła funkcjonuje w ramach zespołu szkół) na dzień 1 września 2011 r. (z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych)
 • inne dane wymagane procedurą rejestracyjną

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się udostępniony zostaje quiz zawierający 12 losowo dobranych pytań dotyczących podstawowych pojęć ekonomicznych. Pytania nawiązują do treści filmów. Ponadto uczniowie uczestniczący w konkursie mają obowiązek wpisać proponowane przez siebie hasło reklamujące cykl filmów.

Każdy uczestnik konkursu ma prawo odpowiedzieć na pytania quizowe tylko jeden raz. W przypadku stwierdzenia, że ten sam uczestnik konkursu wypełnił quiz więcej niż jeden raz, uczestnik ten zostanie zdyskwalifikowany.

Zgłoszenia zawierające najwięcej poprawnych odpowiedzi na wylosowane pytania zostaną przedstawione Komisji konkursowej, która wybierze najlepsze hasło reklamujące filmy i przyzna nagrody.

Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach:
– nagrody indywidualne dla ucznia i jego opiekuna
– nagrody dla szkół (zespołów szkół):

 • szkoła (zespół szkół), która potwierdziła największą bezwzględną liczbę zgłoszeń uczniowskich
 • szkoła (zespół szkół), która potwierdziła największą względną liczbę zgłoszeń uczniowskich (obliczoną na podstawie równania: liczba zgłoszeń uczniowskich / liczba uczniów szkoły = względna liczba zgłoszeń)

Przewidziano następujące nagrody rzeczowe:

– w kategorii nagród indywidualnych:

 • 1-sza nagroda rzeczowa: netbook (dla ucznia)
 • 2-ga nagroda rzeczowa: iPod (dla ucznia)
 • 3-cia nagroda rzeczowa: iPod (dla ucznia)

opiekunowie nagrodzonych uczniów otrzymują:

 • opiekun laureata nagrody głównej otrzymuje notebook
 • opiekun laureata nagrody 2-giej otrzymuje kamerę cyfrową
 • opiekun laureata nagrody 3-ciej otrzymuje aparat cyfrowy.

– w kategorii szkoły (zespoły szkół)

 • 3 notebooki dla szkoły, która potwierdziła największą bezwzględną liczbę zgłoszeń uczniowskich
 • 3 notebooki dla szkoły, która potwierdziła największą względną liczbę zgłoszeń uczniowskich.
 • 2 notebooki dla szkoły, która zajęła drugie miejsce w kategorii bezwzględnej liczby zgłoszeń uczniowskich
 • 2 notebooki dla szkoły, która zajęła drugie miejsce w kategorii względnej liczby zgłoszeń uczniowskich
 • 1 notebook dla szkoły, która zajęła trzecie miejsce w kategorii bezwzględnej liczby zgłoszeń uczniowskich
 • 1 notebooki dla szkoły, która zajęła trzecie miejsce w kategorii względnej liczby zgłoszeń uczniowskich

W przypadku jeśli dwie lub więcej szkół osiągnie maksymalny wynik, Komisja konkursowa może poprosić szkoły o zaproponowanie, jaką nagrodę chciałaby otrzymać oraz o krótki opis, w jaki sposób nagroda zostanie wykorzystana w procesach dydaktycznych szkoły. Komisja oceni propozycje szkół i przyzna nagrodę najciekawszej, zdaniem Komisji, propozycji. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu:

 • Konkurs trwa od 15 września 2011 r. do 16 grudnia 2011 r.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 grudnia 2011 r.
 • Nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie do 31 stycznia 2012 r.

Informacja pochodzi ze strony: www.edukator.pl

Kontakt

Fundacja Nauka i Wiedza
.
.

konkursnbp@edukator.pl