Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Podatkowi liderzy 2020

organizator:

Ministerstwo Finansów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.11.2020
termin rozstrzygnięcia: 24.01.2021

Konkurs Podatkowi liderzy 2020

Celem Konkursu Podatkowi liderzy 2020 jest akceleracja kariery zawodowej poprzez edukację studentów i absolwentów uczelni wyższych, kierunków z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych, skierowana na tematy aktualnych problemów polskiego prawa podatkowego i roli Ministerstwa Finansów w kreowaniu rozwiązań. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 29 listopada 2020 roku.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca studentem lub absolwentem studiów na kierunku z dziedzin nauk prawnych lub ekonomicznych, która w dniu rozpoczęcia Stażu nie ukończyła 30 roku życia.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej Organizatora

 • skanu zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta albo skanu dyplomu absolwenta studiów prawniczych lub ekonomicznych;
 • CV, którego wzór określa załącznik do Regulaminu, lub w formie do pobrania poniżej;
 • pracy konkursowej na temat „Podatki w czasie pandemii”. Praca konkursowa nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Organizator Konkursu opublikuje wyniki Konkursu na stronie internetowej do dnia 24 stycznia 2021 r.

Konkurs jest podzielony na trzy etapy: przesłanie prac konkursowych, ocena prac i wybór najlepszych Uczestników oraz rozmowy kwalifikacyjne w Ministerstwie Finansów.

Organizator Konkursu zapewni Laureatowi Konkursu płatny Staż w wymiarze miesięcznym nie większym niż 176 godzin. Laureat Konkursu, z tytułu odbycia Stażu, otrzyma świadczenie pieniężne w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać Uczestnik Konkursu, wynosi 20 punktów.

Oceny CV oraz pracy konkursowej będą dokonywane według następującej punktacji:

 • CV Uczestnika Konkursu – od 0 do 10 punktów;
 • praca konkursowa – od 0 do 10 punktów.

Przy ocenie CV Uczestnika Konkursu brane będą pod uwagę w szczególności:

 • znajomość języków obcych (poziom B2 lub wyższy), udział w lektoratach języka zawodowego, udział w programach wymiany studenckiej oraz szkołach prawa obcego;
 • ukończone kursy lub odbyte zajęcia o tematyce ekonomicznej i podatkowej, a także doświadczenie zawodowe w zakresie podatków.

Przy ocenie pracy konkursowej brane będą pod uwagę w szczególności:

 • oryginalność przedstawianych pomysłów;
 • odpowiadanie potrzebom Skarbu Państwa, podatników i organów podatkowych;
 • skuteczność realizacji założonych celów;
 • możliwość wdrożenia zaproponowanych rozwiązań w polskim porządku prawnym.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres poczty elektronicznej: podatkowi.liderzy@mf.gov.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gov.pl

A po inne ciekawe oferty konkursowe zapraszamy do naszej wyszukiwarki konkursów!

Kontakt

Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22 694 55 55
kancelaria@mf.gov.pl
www.gov.pl

Dokumenty

do pobrania