Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „Po pandemii: inny świat, gorszy świat, lepszy świat?”

organizator:

Concilium Civitas - Fundacja Collegium Civitas

Rodzaj:
literackie, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2021
wartość nagrody: 3000 zł

Konkurs „Po pandemii: inny świat, gorszy świat, lepszy świat?”

Konkurs „Po pandemii: inny świat, gorszy świat, lepszy świat?” organizowany jest przez Fundację Collegium Civitas z inicjatywy Concilium Civitas przy współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uczestnictwo w konkursie
Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie klas maturalnych, którzy 12 lipca 2021 roku będą mieli ukończone 18 lat.
Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) do dnia 31 stycznia 2021 r.,
Po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego zgłaszający się otrzyma drogą elektroniczną numer uczestnika, którym należy sygnować nadesłaną pracę.

Temat prac
Temat „Po pandemii: inny świat, gorszy świat, lepszy świat?” należy rozumieć szeroko jako pokazanie ugruntowanych w obserwacjach i wiedzy o świecie współczesnym osobistych oczekiwań, nadziei, obaw, wizji, prognoz osób z pokolenia wkraczającego w dorosłość, oraz wynikających z nich indywidualnych strategii życiowych. Prace mogą dotyczyć dowolnie wybranego istotnego aspektu lub wybranych aspektów przyszłości, ale powinny uwzględniać szerszy realistyczny kontekst przyczyn i konsekwencji przyszłych stanów rzeczy.

Zasady Konkursu
Uczestnicy przygotowują tekst o tematyce ściśle związanej z tematem konkursu: „Po pandemii: inny świat, gorszy świat, lepszy świat?” utrzymany w formie: eseju, artykułu, lub reportażu z przyszłości.
Nadesłana praca musi być opatrzona numerem uczestnika – na górze pierwszej strony pracy
Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę, której jest jedynym autorem.
Prace autorstwa więcej niż jednej osoby nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.
Prace muszą być napisane w języku polskim i przesłane w formacie word, czcionką Times New Roman 12 punktów z interlinią 1,5, z wyrównaniem do lewego.
Nadesłanie pracy następuje drogą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora.
Praca konkursowa powinna składać się z: 6-12 tys. znaków (razem ze spacjami), wliczając w to ewentualne przypisy i bibliografię.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania wybranych prac konkursowych na stronie internetowej Concilium Civitas, w Almanachu Młodego Concilium 2021/2022 i we współpracujących mediach.
Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na publikacje jego pracy o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu, oraz na umieszczenie jej w publicznie dostępnej bazie prac konkursowych wraz z nadesłanymi danymi autora.
Organizator może też poprosić uczestników o udział w dodatkowej ankiecie mającej charakter badawczy. Informacje zawarte w ankietach będą zanonimizowane i nie będą wykorzystywane w celach komercyjnych.

Termin i sposób nadesłania prac konkursowych.
Ostateczną datą nadesłania pracy organizatorowi jest 7 marca 2021 r.
Nadesłanie pracy następuje drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail, na adres wskazany przez organizatora.

Rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trzech etapach.
Organizator w porozumieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego powoła Komisję Preselekcyjną i Jury Konkursowe.
W pierwszym etapie, wstępnej oceny prac konkursowych dokona Komisja Preselekcyjna, która wybierze do drugiego etapu maksimum 500 najlepszych nadesłanych prac.
W drugim etapie Jury Konkursowe wybierze z puli 500 prac wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu 100 najlepszych prac.
Jury Konkursowe wskaże 20 najlepszych prac konkursowych, które przekaże do oceny Grand Jury złożonego z członków Concilium Civitas.
W trzecim etapie Grand Jury dokona oceny 20 prac wskazanych przez Jury Konkursowe oraz wybierze 10 najlepszych prac w kolejności od 1 do 10.
Wyniki konkursu zostaną podane do dnia 31.05.2021 r.

Kryteria oceny
Podstawowym wymaganiem jest, by praca konkursowa była ściśle związana z tematem konkursu.
Głównymi kryteriami oceny są:

 • Oryginalność ujęcia tematu.
 • Erudycja autora.
 • Warsztat literacki/dziennikarski.
 • Klarowność przekazu.
 • Realizm.
 • Dokumentacja tematu.
 • Poprawność językowa.

Laureaci i nagrody
Autorzy stu najwyżej ocenionych prac konkursowych zostaną zaproszeni do współpracy z Ambasadą Concilium Civitas, złożoną ze studentów Collegium Civitas i tworzących Młode Concilium laureatów Konkursu grupą utrzymującą stały kontakt z członkami i organizującą bieżące działanie Concilium Civitas.
20 najlepszych prac wskazanych przez Jury Konkursowe zostanie umieszczone w Almanachu Młodego Concilium 2022, który ukaże się nakładem Fundacji Collegium Civitas.
Autorzy 10 najlepszych prac wskazanych przez Grand Jury otrzymają nagrody rzeczowe w postaci zwolnienia z czesnego w uczelniach partnerskich lub nagród finansowych ufundowanych przez Fundację Collegium Civitas.
Wybór Nagrody przez Laureatów następuje w kolejności zajętych miejsc, przy czym terminem ostatecznym do dokonania wyboru jest 15.06.2021 r..
Szczegółowe warunki każdego ze stypendiów będą ogłoszone do wglądu na stronie Concilium Civitas.
Nagrody finansowe ufundowane przez Fundację Collegium Civitas wynoszą po 3000 zł i w tej wysokości zostaną wpłacone na wskazane przez Laureata konto najpóźniej 31 lipca 2021.

Informacje pochodzą ze strony: conciliumcivitas.pl/konkurs-dla-maturzystow-2021

Sięgnijcie też po inne konkursy naukowe i literackie dla uczniów!

Kontakt

Concilium Civitas - Fundacja Collegium Civitas
PKiN, pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

mlodeconcilium@civitas.edu.pl
conciliumcivitas.pl