Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci64
 • absolwenci63
 • doktoranci22
 • naukowcy10
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe40
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe8
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa16
 • samorząd24
 • inny1
Wróć do listy

Konkurs plastyczny – WSZYSCY RÓWNI – PRAWA CZŁOWIEKA OCZAMI DZIECKA

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Departament do spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami O

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.05.2014

Konkurs plastyczny – WSZYSCY RÓWNI – PRAWA CZŁOWIEKA OCZAMI DZIECKA

Celem Konkursu jest:

– zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie;
– promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch oddzielnie ocenianych kategoriach wiekowych obejmujących:
 • – dzieci w wieku od 6 do 10 lat,
 • – dzieci w wieku od 11 do 13 lat.
Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną przy wykorzystaniu następujących technik plastycznych: pastele, farby, tempera, pisaki, kredki, grafika lub węgiel; na papierze w formacie A3 (praca płaska).
Temat pracy nadesłanej na konkurs powinien obejmować wybrany aspekt równości dotyczącej praw człowieka.

Nagrody:

 • Organizator przyzna każdemu z 12 Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 • Laureatowi, którego Praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą Organizator przyzna nagrodę główną.
 • Uroczyste wręczenie nagród przez członka Kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz członka Kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej odbędzie się w Warszawie.
 • Prace Laureatów Konkursu zostaną opublikowane w specjalnej edycji kalendarza na rok 2015.
 • Prace Laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas VIII Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Termin:

27 maja 2014 r. (w przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego)
Informacje pochodzą ze strony:www.msz.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Departament do spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami O
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

dpopc.sekretariat@msz.gov.pl
www.msz.gov.pl