Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs plastyczny – WSZYSCY RÓWNI – PRAWA CZŁOWIEKA OCZAMI DZIECKA

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Departament do spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami O

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.05.2014

Konkurs plastyczny – WSZYSCY RÓWNI – PRAWA CZŁOWIEKA OCZAMI DZIECKA

Celem Konkursu jest:

– zwiększenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie;
– promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch oddzielnie ocenianych kategoriach wiekowych obejmujących:
 • – dzieci w wieku od 6 do 10 lat,
 • – dzieci w wieku od 11 do 13 lat.
Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną przy wykorzystaniu następujących technik plastycznych: pastele, farby, tempera, pisaki, kredki, grafika lub węgiel; na papierze w formacie A3 (praca płaska).
Temat pracy nadesłanej na konkurs powinien obejmować wybrany aspekt równości dotyczącej praw człowieka.

Nagrody:

 • Organizator przyzna każdemu z 12 Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 • Laureatowi, którego Praca konkursowa zostanie uznana przez Komisję Konkursową za najlepszą Organizator przyzna nagrodę główną.
 • Uroczyste wręczenie nagród przez członka Kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz członka Kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej odbędzie się w Warszawie.
 • Prace Laureatów Konkursu zostaną opublikowane w specjalnej edycji kalendarza na rok 2015.
 • Prace Laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas VIII Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Termin:

27 maja 2014 r. (w przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego)
Informacje pochodzą ze strony:www.msz.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Departament do spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami O
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

dpopc.sekretariat@msz.gov.pl
www.msz.gov.pl