Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs plastyczny Wariacje Gotyckie

organizator:

Muzeum Diecezjalne w Toruniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2018
wartość nagrody: 1000 zł

Konkurs plastyczny Wariacje Gotyckie

Fundacja Pionowy Wymiar Kultury we współpracy z Muzeum Diecezjalnym w Toruniu ogłosiły drugą edycję konkursu plastycznego zatytułowanego „Wariacje gotyckie”, tym razem kierowanego wyłącznie do uczniów liceów plastycznych, studentów wydziałów sztuk pięknych oraz Akademii Sztuk Pięknych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wypowiedzi artystycznych autorstwa młodych ludzi, które podejmą próbę spojrzenia świeżym okiem na kwestię „gotyckości”.

Niniejszy konkurs pragnie zachęcić młodych ludzi do tego, by zgodnie ze swoją wrażliwością i wyobraźnią oraz upodobaniami właściwymi pokoleniu, podjęli się stworzenia „wariacji” na temat gotyku.

Organizatorzy proponują jedną z pięciu dróg podejścia do tematu:

 • stworzenie pracy plastycznej, która byłaby formą nawiązania do słów poety Janusza Stanisława Pasierba zawartych w jednym z czterech dołączonych wierszy dotyczących obiektów gotyckich
 • stworzenie kompozycji plastycznej, której inspiracją byłaby architektura gotycka Polski lub Europy
 • stworzenie pracy, która ukazywałaby „człowieka gotyckiego”. Powinna wówczas zawierać odpowiedź na jedno z następujących pytań: Jak można rozumieć takie określenie? Jakie cechy (nie tylko zewnętrzne) musiałby posiadać tak nazywany typ człowieka? Jaką prezentowałby antropologię? Jak istniałby i działał w świecie? Jaki posiadałby „profil osobowości”? Czy odnalazłby się we współczesnej kulturze? Z czym miałby największy problem w naszych czasach? W jakim kontekście obserwowanie go byłoby najbardziej intrygujące?
 • stworzenie pracy literackiej lub plastycznej, która wynikałaby z refleksji nad ideami epoki gotyku, podejmując jeden z charakterystycznych dlań wątków. Wartościowe byłoby szczególnie spojrzenie na tę epokę w sposób hermeneutyczny i udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak idee tamtego czasu mogą być postrzegane przez człowieka współczesnego?
 • stworzenie pracy, która koncentrowałaby się na postmodernistycznym przetworzeniu form gotyku

Prace nie muszą mieć charakteru apologetycznego. Docenia się samodzielność, kreatywność, refleksyjność, krytyczne myślenie, ale też kompozycje dbające o estetykę – po prostu piękne.

Opiekunem naukowym konkursu jest dr Joanna Bielska-Krawczyk. Konkurs rozstrzygnięty będzie przez jury złożone z pracowników Muzeum Diecezjalnego oraz członków Fundacji Pionowy Wymiar Kultury.

Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 propozycje prac plastycznych. Do konkursu zgłaszać można prace plastyczne wykonane w następujących gatunkach: malarstwo, fotografia, grafika, rysunek, komiks, collage, płaskorzeźba, rzeźba (ceramika, drewno, metal lub inne techniki). Pracę plastyczną należy opatrzyć metryczką w postaci wydruku komputerowego i przyklejoną na odwrocie pracy. Metryczka winna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, nazwę szkoły lub kierunku studiów oraz adres mailowy i dokładny adres pocztowy autora.
Prace konkursowe należy nadesłać bądź dostarczyć osobiście do końca lutego 2018 roku na adres Muzeum Diecezjalnego w Toruniu – ul. Żeglarska 7; 87-100 Toruń z dopiskiem: Konkurs „Wariacje gotyckie II”.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Muzeum Diecezjalnego. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia dyplomów oraz nagród wszyscy uczestnicy i laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem wysłanym drogą mailową.
Organizator przewiduje następujące formy wyróżnień i nagród:

Wyróżnienia:

– dyplom potwierdzający wzięcie udziału w konkursie dla każdego uczestnika;

– wystawę najciekawszych prac w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu

– zamieszczenie najlepszych prac na stronie internetowej Fundacji Pionowy Wymiar Kultury

– przyznanie „Nagrody Wolontariuszy PWK”

– szczególnie ciekawa praca może także zostać wyróżniona poprzez jej powielenie i umieszczenie na rozpowszechnianych przez Fundację gadżetach

Nagrody regulaminowe:

* nagroda książkowa dla zdobywcy II Miejsca

* nagroda w postaci małej figurki ceramicznej oraz nagroda książkowa dla zdobywcy I Miejsca

* Grand Prix konkursu: 1000 złotych

Jury zastrzega sobie możliwość przyznania większej ilości wyróżnień i innego rozdysponowania nagród, uzależniając ostateczne postanowienia od charakteru i jakości nadesłanego materiału.

Informacje pochodzą ze strony: www.muzeumdiecezjalne.torun.pl

Kontakt

Muzeum Diecezjalne w Toruniu
ul. Żeglarska 7
87-100 Toruń
tel. 56 622 11 15

www.muzeumdiecezjalne.torun.pl