Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie65
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs plastyczny pt. Kolory wolności – organizowany przez Kancelarię Sejmu RP

organizator:

Kancelaria Sejmu RP

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.05.2014

Konkurs plastyczny pt. Kolory wolności – organizowany przez Kancelarię Sejmu RP

Od 1 kwietnia do 12 maja br. można zgłaszać prace w konkursie plastycznym „Kolory wolności”. Konkurs, zorganizowany przez Kancelarię Sejmu, jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Patronat nad wydarzeniem objęła marszałek Sejmu Ewa Kopacz.
Celem Konkursu jest wyłonienie 20-50 prac konkursowych, które będą prezentowane w formie wystawy plenerowej w dniu 4 czerwca 2014 r. na terenie Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Konkurs jest finansowany ze środków Kancelarii Sejmu.
 • Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych.
Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną w formacie A3 przy wykorzystaniu technik rysunku, malarstwa lub kolażu (prace płaskie, nieprzestrzenne), która nawiązuje koncepcją do tematu Konkursu „Kolory wolności”.
Nagrody:
Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody rzeczowe:
I miejsce – tablet,
II miejsce – aparat fotograficzny,
III miejsce – odtwarzacz MP3.
Uczestnicy, których Prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do wystawy zostaną nagrodzeni dyplomami oraz pamiątkowymi upominkami.
Nagrody rzeczowe oraz dyplomy i pamiątkowe upominki zostaną wręczone w dniu 4 czerwca 2014 r.
Laureaci Konkursu i ich przedstawiciele ustawowi zostaną zaproszeni do Sejmu na dzień 4 czerwca 2014 r. Nocleg i wyżywienie w dniach 3-4 czerwca 2014 r. dla Laureatów Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych (1 przedstawiciel ustawowy dla Laureata) zapewnia Organizator Konkursu. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.
Terminy:

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 12 maja 2014 r.(decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.sejm.gov.pl najpóźniej w dniu 26 maja 2014 r.


Informacje pochodzą ze strony:sejm.gov.pl


Kontakt

Kancelaria Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


sejm.gov.pl