Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs plastyczny "Program Operacyjny Kapitał Ludzki jak malowany"

organizator:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 29.10.2010

Konkurs plastyczny "Program Operacyjny Kapitał Ludzki jak malowany"

Celem Konkursu jest:

 • zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej,
 • skierowanie uwagi młodzieży na zmiany, jakie nastąpiły i nastąpią w ich otoczeniu od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej
 • popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju oraz regionu
 • promocja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim na lata 2007-2013 wśród mieszkańców regionu poprzez upowszechnienie i popularyzację prac konkursowych
 • rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży

Nadsyłane prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) i jego realizacji na Dolnym Śląsku.

Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę prac z zastrzeżeniem, że powinna mieć ona związek z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą zasięgać informacji dotyczących realizacji PO KL odwiedzając stronę internetową www.pokl.dwup.pl oraz dzwoniąc do Punktu Informacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numer bezpłatnej Infolinii 0 800 207 097 (tylko z telefonu stacjonarnego) lub numer (74) 39 74 110.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.). Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol, format w przedziale A3-A2. Każdy uczestnik (uczeń) może nadesłać maksymalnie dwie prace. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym:

 • imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania
 • nazwa i adres szkoły, klasa, do której uczęszcza autor pracy
 • imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika oraz telefon kontaktowy
 • imię i nazwisko nauczyciela zajmującego się Konkursem oraz telefon kontaktowy

Prace należy składać w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Filii we Wrocławiu (pokój nr 100) lub nadesłać pocztą/przesyłką kurierską (na koszt nadawcy) do 29 października 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław

z dopiskiem „Plakat promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki”

W konkursie wyłonionych zostanie trzech zwycięzców oraz przyznane zostaną wyróżnienia.
Placówki oświatowe, których uczniowie zostali zwycięzcami trzech pierwszych miejsc, otrzymają nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 2500 zł
 • II miejsce – 1500 zł
 • III miejsce – 1000 zł

Podane kwoty nagród są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Nagrody wypłacone będą przelewem na konto placówek oświatowych. Ponadto laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Lista  zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświeconej PO KL www.pokl.dwup.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.pokl.dwup.pl

Kontakt

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław


www.dwup.pl