Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs plastyczny "Od Morza Jesteśmy" XXIV edycja

organizator:

Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2010

Konkurs plastyczny "Od Morza Jesteśmy" XXIV edycja

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu ogłosił kolejną, XXIV edycję Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej ” OD MORZA JESTEŚMY”. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 28 lutego 2010 roku, natomiast podsumowanie tegorocznej edycji odbędzie się w maju.

Konkurs jest imprezą cykliczną, odbywa się co 2 lata i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników – na każdą edycję wpływa ponad 2000 prac z Polski i krajów nadbałtyckich. Jest znakomitą promocją Elbląga, jak również Euroregionu Bałtyk w kraju i zagranicą. Jest ważnym czynnikiem kulturotwórczym, tworzy przyjazne więzi dzieci, młodzieży i nauczycieli z obszaru basenu Morza Bałtyckiego. Kultywuje piękno przyrody, pogłębia przywiązanie do środowiska naturalnego, jego poszanowania i zachowania dla przyszłych pokoleń.

Główną inspiracją jest życie w morzu, praca ludzi morza, baśnie i legendy związane z morzem, historią, tradycją i panoramą miast nadmorskich. Efektem konkursu jest Wystawa Główna, na którą Jury kwalifikuje 200 najlepszych prac. Biorąc pod uwagę poziom komisja przyznaje nagrodę Grand Prix oraz nagrody I stopnia. Wyróżnieni zostają również nauczyciele, pod kierunkiem których autorzy wykonali nagrodzone prace. W trakcie każdej edycji konkursu wydawany jest katalog wystawy oraz kalendarz z pracami o najwyższym poziomie artystycznym.

Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież od 4 do 20 lat. Tematyka prac to piękno krajobrazu, życie w morzu, panorama portowych miast, praca ludzi morza, ochrona środowiska naturalnego, baśnie i legendy związane z morzem, historia i tradycje miast nadmorskich. Dozwolone techniki prac : malarstwo, grafika, batik. Format prac malarskich : A3 (24x30cm) A2(82x60cm.); grafika i batik format dowolny.

Opis pracy na odwrocie obowiązkowo drukiem: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, dokładny adres szkoły – placówki (kod, numer telefonu), imię i nazwisko nauczyciela w pełnym brzmieniu.
Po dokonaniu selekcji w szkole – placówce prace należy przekazać w terminie do 28 lutego 2010 r. na adres:
Młodzieżowego Domu Kultury
82-300 Elbląg
ul. Bema 37
z dopiskiem ” OD MORZA JESTEŚMY”.

Do przesyłki należy dołączyć wykaz (protokół) autorów prac z dokładnym adresem, opatrzony pieczęcią placówki kwalifikującej i podpisem dyrektora.

Informacja pochodzi ze strony: www.mdk.elblag.pl

Kontakt

Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu
ul. Bema 37
82-300 Elbląg


www.mdk.elblag.pl