Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci69
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne3
 • artystyczne28
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie70
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd35
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs plastyczny "Namaluj mi historię"

organizator:

Ośrodek Pamięć i Przyszłość Adres:

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

Konkurs plastyczny "Namaluj mi historię"

Pod hasłem „Odbuduj Wrocław” ruszyła III edycja konkursu plastycznego „Namaluj mi historię”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

W obu kategoriach wiekowych: dla uczniów z klas 1–3 oraz dla uczniów z klas 4–6 zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice; maksymalny format to A3. Prace powinny przedstawiać autorską wizję ucznia na temat znanego lub mniej znanego budynku czy elementu architektonicznego Wrocławia. Może to być architektura znana z wrocławskich pocztówek lub budynki, które uczeń zna ze swojego najbliższego otoczenia, które obserwuje lub z których korzysta na co dzień.

Zaproponowany temat ma zachęcić dzieci do zainteresowania się procesem odbudowy miasta po II wojnie światowej oraz zaciekawić ich bogatą, wrocławską architekturą. Prace należy nadsyłać na adres Ośrodka do 30 kwietnia 2013 r.

WYMAGANIA KONKURSOWE
Jeden autor może nadesłać maksymalnie dwie prace konkursowe.
Oceniane będą jedynie prace indywidualne. Nie przewidziano kategorii prac zbiorowych. Prace autorstwa więcej niż jednej osoby nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
Prace powinny przedstawiać autorską wizję znanego lub mniej znanego budynku czy elementu architektonicznego we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem procesu odbudowy miasta po II wojnie światowej.
Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę pracy oraz zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego uczestnika na udział w konkursie, stanowiące załączniki do Regulaminu Konkursu a na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, wiek autora, nazwę szkoły do której uczęszcza, oraz tytuł pracy.
Placówka lub osoba prywatna zgłasza uczestników do udziału w konkursie poprzez nadesłanie prac konkursowych wraz z załączonymi metryczkami prac
należy przesłać do 30 kwietnia 2013 r. na adres Ośrodka:
ul. Teatralna 10–12, 50–055 Wrocław, z dopiskiem: „konkurs – Namaluj mi historię”.

WRĘCZENIE NAGRÓD
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 czerwca 2013 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.pamieciprzyszlosc.pl. Do placówek i opiekunów, których uczniowie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w konkursie zostaną wysłane osobne zawiadomienia z informacją o dacie i miejscu wręczenia nagród

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Ośrodek Pamięć i Przyszłość Adres:
ul. Teatralna 10-12
50-055 Wrocław
tel. 663 901 767
biuro@pamieciprzyszlosc.pl
www.pamieciprzyszlosc.pl