Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Plastyczny Mój zaczarowany Zwierz-ak Przyjaciel z Krainy wyobraźni

organizator:

.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.06.2009

Konkurs Plastyczny Mój zaczarowany Zwierz-ak Przyjaciel z Krainy wyobraźni

Warunki aplikacji

Konkurs Plastyczny „Mój zaczarowany Zwierz-ak” – „Przyjaciel z Krainy wyobraźni”

Warunki uczestnictwa:

 • Wykonanie przez ucznia 1 do 3 prac w dowolnie wybranej technice
 • Format od A4 do A3 (również w rozumieniu przestrzennym)
 • Technika – rzeźba, płaskorzeźba, rysunek, malarstwo, kolaż! Praca musi powstać na papierze lub być z papieru, wszelkie dodatkowe elementy mile widziane. Praca może powstać z innego materiału, ale pod warunkiem, że zostanie wykończona papierem.
 • Praca opatrzona karą informacyjną /np. doklejonej z tyłu/ zawierającej: imię, nazwisko, wiek autora, adres z kodem, telefon placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko, nazwisko opiekuna

Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Przez temat „Mój zaczarowany Zwierz-ak” organizatorzy rozumieją wszelkie subiektywne przemyślenia oraz obserwacje zwierząt ze wskazaniem na swojego ulubionego zwierzaka

Konkurs skierowany jest do: dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży gimnazjalne.

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, promowanie edukacji emocjonalnej, promowanie otwartości na nowe przeżycia, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystycznych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy: Dzieci i uczniowie wszystkich typów placówek szkolnych i pozaszkolnych: szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek przedszkolnych, uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów, uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych, biblioteki, opiekunowie indywidualni z dziećmi.

Przyjmujemy zgłoszenia  w następujących kategoriach wiekowych:
Kat. I – uczniowie wychowania przedszkolnego (2 – 5 lat)
Kat II –  uczniowie klas od 0 do 3 klasy (6 – 9 lat)
Kat III – uczniowie klas czwartych i szóstych (10-12)
Kat IV – gimnazjaliści 13-16

Prace należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie do siedziby księgarni:
Księgarnia Artystyczna
ul. Grunwaldzka 209/26
80 – 266 Gdańsk
tel. 58 762 82 97

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 20 czerwca 2009. Prace nadesłane po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie;

Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane dnia 24 sierpnia na stronie organizatora www.ksiegarnia-artystyczna.com oraz na stronie patrona artystycznego www.art-baranek.com

Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dokładne wypełnienie „karty konkursowej”, dostępnej na stronie organizatora.

Nagrody przewidziane są dla uczestników jak i dla opiekunów. W konkursie przewidziano 40 nagród książkowych.

Dla zwycięskich placówek (najbardziej aktywnych)
pierwsze miejsce: 170 zł na zakup książek w księgarni artystycznej
drugie miejsce: 120 zł na zakup książek w księgarni artystycznej
trzecie miejsce: 100 zł na zakup książek w księgarni artystycznej

Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą;

Wszystkie prace plastyczne oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów;
Skład komisji: Małgorzata Bądkowska, Anita Markus, Iwona March, Krzysztof Litewka, Andrzej Bogacki

Prace nagrodzone, wyróżnione i wytypowane przez komisję wezmą udział w wystawie pokonkursowej; Termin wystawy i miejsce: 4 września 2009, Miejski Dom Kultury „Wyspa Skarbów”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyznania I i II miejsca lub przyznania równorzędnych nagród;

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe
w trakcie otwarcia wystawy pokonkursowej; lub zostaną przesłane na adres podany na zgłoszeniu.

Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją i przebiegiem konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach reklamowych i publikacjach związanych z konkursem z zaznaczeniem czyjego autorstwa jest praca. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

 

Ksiegarnia Artystyczna ASPA

koordynator konkursu: Małgorzata Bądkowska
tel.: 058 762-82-97
e-mail: gosia@ksiegarnia-artystyczna.com

www.ksiegarnia-artystyczna.com.

Kontakt

.
.
.