Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci68
 • absolwenci68
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie17
 • artystyczne27
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe8
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd34
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs plastyczny "Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego"

organizator:

Departament Współpracy Międzynarodowej Centrala NFZ

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.05.2013

Konkurs plastyczny "Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego"

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej, która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dzieci lub młodzieży w nawiązaniu do obowiązującego zgodnie z przepisami o koordynacji wzoru.

UWAGA: wzór karty dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie szkół podstawowych (6 -12 lat),
 • uczniowie szkół gimnazjalnych (13 -15 lat),
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (16 – 18 lat).

Najważniejsze zasady konkursu:

 • Prace plastyczne powinny być przesłane w wersji papierowej (max format A3), nieoprawione. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice.
 • Nadsyłane prace MUSZĄ zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy, pełną datą urodzenia (dzień-miesiąc-rok), adresem i telefonem kontaktowym, adresem mailowym rodzica/opiekuna autora pracy.
 • Pracę konkursową każdy uczestnik powinien wykonać SAMODZIELNIE.
 • Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko 1 pracę.
 • Praca powinna przedstawiać projekt Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci lub młodzieży.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszenia
 • dostarczenie pracy Konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.

Prace należy składać osobiście, przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Departament Współpracy Międzynarodowej
Centrala NFZ ul. Koszykowa 78,
00-671 Warszawa (V piętro blok „C”)

w godzinach pracy urzędu tj. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, do dnia 13 maja 2013 roku, z dopiskiem Konkurs EKUZ. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje DATA OTRZYMANIA pracy przez Organizatora.

W każdej kategorii wiekowej, zostaną nagrodzone po trzy prace. Ich autorzy otrzymają nagrody główne w postaci dyplomów oraz zestawów upominkowych od NFZ. Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej może zostać przyznane jedno wyróżnienie.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
pani Magdalena Bartnik-Jaszewska (Departament Współpracy Międzynarodowej NFZ), tel. 22/572 60 97, e-mail: magdalena.bartnik@nfz.gov.pl

Informacja pochodzi ze strony: ec.europa.eu/polska/news/announcements/130402_konkurs_ekuz_pl.htm

Kontakt

Departament Współpracy Międzynarodowej Centrala NFZ
ul. Koszykowa 78
00-671 Warszawa
tel. (22) 572 60 97
magdalena.bartnik@nfz.gov.pl