Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych – Kapitał Ludzki – Stawiamy na człowieka

organizator:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 13.11.2009

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych – Kapitał Ludzki – Stawiamy na człowieka

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs plastyczny pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Pana Marcina Jabłońskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubuskiego pt: „Kapitał Ludzki – Stawiamy na człowieka!”

Celem konkursu jest promocja marki Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanie uwagi sektora edukacji na korzyści płynące z wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na realizację programu w województwie lubuskim oraz popularyzowanie wiedzy o EFS.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych. Prace nadesłane na konkurs muszą dotyczyć Europejskiego Funduszu Społecznego/Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
Przystąpienie ucznia do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie przez szkołę, do której uczęszcza uczeń, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z jego podpisem

Nagrodami w konkursie są:
a). nagroda główna – cyfrowa kamera video,
b). druga i trzecia nagroda – cyfrowy aparat,
c). nagroda dla prac wyróżnionych – odtwarzacz Mp4.

Prace należy składać, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) od 18.09.2009r. do 13.11.2009r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra
z dopiskiem:
„Kapitał Ludzki – Stawiamy na człowieka!”- konkurs plastyczny

Informacje pochodzą ze strony www.efs.lubuskie.pl

Kontakt

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Kożuchowska 15a
65-364 Zielona Góra