Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs plastyczny dla dzieci na najzabawniejszą maskę lub kapelusz Halloweenowy

organizator:

Trzymisie.pl s.c

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.11.2010

Konkurs plastyczny dla dzieci na najzabawniejszą maskę lub kapelusz Halloweenowy

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-11 lat na terenie całego kraju. W imieniu dzieci prace na konkurs wysyłają rodzice, prawni opiekunowie bądź wychowawcy nadzorujący prace dzieci.
W konkursie mogą brać udział prace wykonane przez dzieci indywidualnie w domu bądź w placówce oświatowej pod nadzorem nauczyciela.

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać lub przekazać w siedzibie Organizatora pracę w postaci: maski Halloweenowej bądź kapelusza Halloweenowego (do wyboru). Praca powinna być wykonana przynajmniej 3 technikami plastycznymi – np. wyklejanka, kolaż, rysunek. Praca powinna mieć walor użytkowy tzn. zarówno maska, jak i kapelusz powinny móc być wykorzystane jako element stroju/przebrania. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w Konkursie (oświadczenie można wydrukować ze strony Organizatora lub pobrać w siedzibie firmy).

Nadesłane prace muszą stanowić oryginalną twórczość dzieci biorących udział w Konkursie. Jedno dziecko może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Na pracy konkursowej powinny znajdować się następujące informacje:

 • imię i nazwisko opiekuna dzieci (z dopiskiem opiekun)
 • imiona i nazwisko dziecka
 • wiek dziecka
 • adres dziecka z dokładnym adresem, numerem telefonu i adresem mailowym

Prace należy nadsyłać do dnia 28.10.2008 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

TRZYMISIE.PL
os. Oświecenia 47
31-636 Kraków

z dopiskiem „Konkurs – Maski i Kapelusze”.

Organizator przewiduje następujące nagrody:

 • I miejsce: kamera cyfrowa dla dzieci firmy Mustek KiddyCam 135S, prezentacja nagrodzonej pracy w siedzibie Organizatora oraz w internecie
 • II miejsce: dowolnie wybrany przez dziecko kostium z oferty Organizatora, zestaw zabawek, prezentacja nagrodzonej pracy w siedzibie Organizatora oraz w internecie
 • III miejsce: bon 80 zł na zakup dowolnej zabawki z oferty Organizatora, prezentacja nagrodzonej pracy w siedzibie Organizatora oraz w internecie

Informacje pochodzą ze strony www.trzymisie.pl

Kontakt

Trzymisie.pl s.c
os. Oświecenia 47 lok. d
31-636 Kraków
tel.: (12) 425 03 17
e-mail: trzymisie@trzymisie.pl
www.trzymisie.pl