Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie8
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Wzdłuż Wisły 2017

organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.11.2017

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Wzdłuż Wisły 2017

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z całej Polski. Zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek pozaszkolnych, w czterech kategoriach wiekowych:
1) 5 -6 lat
2) 7 -10 lat
3) 11 -13 lat
4) 14 -19 lat

Termin nadsyłania prac upływa 10.11.17 – liczy się data stempla pocztowego. Prace wraz z wypełnionym i podpisanym „oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazaniu praw autorskich” należy wysłać lub dostarczyć na adres:
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie
z dopiskiem: konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły’’
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Hanna Kawecka – instruktor ds. plastycznych OKSiR, tel. 795 117 260.

Jury przyzna nagrodę główną GRAND PRIX oraz nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. Przewidziana jest nagroda specjalna dla nauczyciela/opiekuna, za największą ilość wyróżnionych prac wśród podopiecznych. Nagrody ufundowane są przez Burmistrza Świecia i Związek Miast Nadwiślańskich. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formie pocztówek okolicznościowych.

Lista laureatów zostanie opublikowana do 20.11.2017 na stronie internetowej OKSiR w Świeciu, wręczenie nagród laureatom odbędzie się w grudniu.

Celem konkursu jest:

 • poznanie i popularyzacja walorów jednej z najbardziej urokliwych rzek Europy,
 • wzrost świadomości ekologicznej u młodych ludzi poprzez szerzenie wiedzy na niwie plastycznej o postawach proekologicznych względem Wisły,
 • promocja twórczo działających szkół, przedszkoli, ośrodków kultury i pracowni plastycznych,
 • zwiększenie zainteresowania turystycznego i rekreacyjnego wodami Wisły,
 • rozbudzenie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań krajobrazem i turystyką regionu,
 • upowszechnienie wiedzy na temat działalności Związku Miast Nadwiślańskich.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.oksir.eu.

Kontakt

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie
tel. 795 117 260

www.oksir.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
oświadczenie