Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs „O!ZNAKI PRACY 2020”

organizator:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.10.2020
wartość nagrody: 5000 zł

Konkurs „O!ZNAKI PRACY 2020”

Konkurs „O!ZNAKI PRACY 2020” to nie tylko konkurs na najlepszy wizualny komentarz współczesnych zjawisk związanych z pracą. To także forum wymiany i konfrontacji poglądów na temat współczesnej pracy. Prace można przesyłać do 12 października 2020 roku.

Celem konkursu jest:

 • promocja talentów artystycznych, reporterskich, dziennikarskich;
 • inspirowanie dyskusji na temat współczesnych wyzwań związanych z pracą;
 • budowanie świadomości współczesnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy i sposobów przeciwdziałania;
 • stworzenie nowego forum wymiany poglądów na temat współczesnych zjawisk związanych z pracą.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:

 • fotografia;
 • filmy i multimedia.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która do dnia 12 października 2020 r. wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konkursu  oraz zgłosi pracę/prace do Konkursu.

Osoba, która w dniu zgłoszenia prac na Konkurs nie ukończyła 18 roku życia może wziąć udział w Konkursie pod warunkiem dostarczenia do 12 października 2020 roku listem poleconym na adres Organizatora pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie i na przetwarzanie jej danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie konkursu w zakładce „Rejestracja/Logowanie” i przesłanie za jego pośrednictwem pracy konkursowej, najpóźniej do 12 października 2020 r.  Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 września 2020 roku. Praca konkursowa przesłana przez formularz może być zatytułowana w dowolny sposób.

Zgłoszenie wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:

 • tytuł pracy konkursowej,
 • kategoria konkursowa,
 • imię i nazwisko autora,
 • adres zamieszkania,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

Każdy Uczestnik może zgłosić nie więcej niż 5 prac konkursowych w każdej kategorii (fotografia, film i multimedia) – co oznacza nie więcej niż 5 zdjęć w konkursie fotograficznym, nie więcej niż 5 filmów konkursie filmowym.

Każdy Uczestnik może ponadto zgłosić w kategorii fotografia nie więcej niż 1 cykl zdjęć połączonych tematycznie (nie więcej niż 10 zdjęć w cyklu).

Zgłaszanie na Konkurs zdjęć:

 • zdjęcia muszą być przesłane w formacie JPG,
 • wielkość przesyłanego pliku – nie większa niż 2 MB.

Zgłaszanie na Konkurs filmów i multimediów:

 • film nie może trwać dłużej niż 5 minut,
 • zgłoszony film powinien być udostępniony w Internecie korzystając z serwisów Youtube lub Vimeo w wersji publicznej lub prywatnej,
 • do formularza zgłoszenia należy wstawić link do pliku.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • GRAND PRIX (w dwóch kategoriach: 1/ fotografia oraz 2/ film i multimedia – przyznane przez jury) w wysokości 5000 złotych każda z nagród
 • 3 WYRÓŻNIENIA (w dwóch kategoriach: 1/ fotografia oraz 2/ film i multimedia – przyznane przez jury) w wysokości 1000 złotych każde z wyróżnień
 • NAGRODA UCZESTNIKÓW KONKURSU (honorowa)
 • NAGRODA AI – przyznana przez autorów konkursu (w każdej kategorii konkursowej łączna wysokość nagrody wynosi 3000 złotych i może być przyznana za jedną lub więcej prac).

Dodatkowo zostaną przyznane O!ZNAKI PRACY, wyróżnienia specjalne w postaci nagród ufundowanych przez Partnerów Konkursu.

Do Konkursu fotograficznego nie zostaną zakwalifikowane prace konkursowe, na których znajdują się znaki, cyfry – daty, znaki wodne, podpisy. Nie dotyczy to filmów zgłaszanych na konkurs, które mogą zawierać informacje o ich autorze i współautorach. Związane jest to z innym niż w przypadku fotografii trybem zgłaszania i oceny filmów, które poza oceną w trybie elektronicznym przez Jury zostaną poddane ocenie podczas Przeglądu Filmów O!ZNAKI PRACY 2020.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: oznakipracy.ciop.pl

Jeśli interesują Was inne propozycje konkursów artystycznych, zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 98
kancelaria@ciop.pl
www.ciop.pl

Dokumenty

do pobrania