Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2016

organizator:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2015

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2016

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli polskiej i niemieckiej społeczności naukowej do zgłaszania kandydatów do szóstego konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.
Celem nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej w uznaniu za wybitne osiągnięcia badawcze będące owocem tej współpracy. Od kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej i łączyli w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki, oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.
Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym, jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.
Konkurs skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.
Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 15 czerwca 2015 r. o godzinie 16:00.
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne tutaj oraz bezpośrednio u koordynatora programu, dr Beaty Frączak, tel. 22 845 95 43, beata.fraczak@fnp.org.pl.
Informacje pochodzą ze strony: www.fnp.org.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Krasickiego 20/22
02-611 Warszawa
tel: 22 845 95 43
beata.fraczak@fnp.org.pl
www.fnp.org.pl