Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie13
 • studenci29
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne16
 • naukowe15
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie29
 • mazowieckie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
Wróć do listy

Konkurs o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Instrumentów Polityki Naukowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2009

Konkurs o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do przystąpienia do kolejnej, piatej już edycji Konkursu o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne.

Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody upływa z dniem 15 grudnia 2009 r.
Zainteresowanych informujemy, że wnioski należy składać na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Instrumentów Polityki Naukowej
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
z dopiskiem: NAGRODY MINISTRA 2010

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne, Minister przyznaje co roku po jednej nagrodzie w trzech kategoriach:

1. badań na rzecz rozwoju nauki,
2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa,
3. badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Wysokość nagrody nie może przewyższać piętnastokrotnej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. Minister powołuje Zespół do oceny wniosków o przyznanie nagrody. Zespół ten przedstawia Ministrowi nie więcej niż trzy nominacje do nagrody w każdej kategorii. Minister dokonuje wyboru laureatów spośród osób nominowanych przez Zespół. Dopuszcza się sytuację, w której w danym roku, w danej kategorii, może nie zostać przyznana nagroda.

Informacje pochodzą ze strony www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Instrumentów Polityki Naukowej
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa