Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego za pracę nt. ochrony klienta na rynku finansowym

organizator:

Biuro Rzecznika Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.04.2018

Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego za pracę nt. ochrony klienta na rynku finansowym

Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłosiły rozpoczęcie II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia praktyk rynkowych /ang. market conducts/ jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji rynku finansowego /ang. prudential issues/, które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

Konkurs obejmuje:

 • prace doktorskie obronione w latach 2016 – 2017,
 • prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2017

Zgłoszenie może być dokonane przez:

 • autora pracy,
 • promotora, za zgodą autora,
 • Dyrektora Instytutu/Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego, licencjackiego lub podyplomowego oraz prace doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 27 kwietnia 2018 r. w Biurze Rzecznika Finansowego.

Adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek zawierający: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail,
 • w przypadku gdy pracę zgłasza autor, oświadczenie promotora zawierające potwierdzenie okoliczności dopuszczających pracę do konkursu lub kopię protokołu egzaminu magisterskiego, licencjackiego, podyplomowego, lub kopię uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora,
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem,
 • oświadczenie o samodzielnym autorstwie pracy.

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród przewiduje się na przełomie października i listopada 2018 r.

Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.

Formy i wysokość nagród określają organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.

Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami.

W razie wątpliwości Organizatorzy proszą o kontakt z sekretarzem Jury Piotrem Budzianowskim (p.budzianowski@rf.gov.pl).

Informacje pochodzą ze strony: rf.gov.pl

Kontakt

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

p.budzianowski@rf.gov.pl
rf.gov.pl

Dokumenty

do pobrania