Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

organizator:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2023

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.

W XII edycji mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

Zgłoszenie pracy doktorskiej na Konkurs zawiera:

 • odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami
  i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie
 • pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie) 
 • streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia
  oraz ogólne wnioski
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora
 • pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c Regulaminu Konkursu

Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa), przesłać przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo przesłać za pomocą ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Komisji Nadzoru Finansowego (: /2447pvjake/SkrytkaESP)

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 sierpnia 2023 roku.

Niezbędne dokumenty pobrać można na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: knf.gov.pl

Sięgnijcie także po inne konkursy na portalu! 

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach i konkursach!

Kontakt

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

dks@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl