Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę o Bolesławcu

organizator:

Urząd Miasta Bolesławiec

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Konkurs na pracę o Bolesławcu

Do 31 października można zgłaszać prace do Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec.

Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich: 2015/2016 i 2016/2017 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Nie można ponownie zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu. Rekomendowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławca na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta planów rozwoju.

Każda szkoła wyższa może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac magisterskich lub doktorskich, które Dziekan Wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Jeden promotor może zgłosić do Konkursu (poprzez szkołę/uczelnię) tylko jedną pracę. Nie można zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.

Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Bolesławiec: 59-700 Bolesławiec, Ratusz-Rynek 41 – osobiście lub drogą pocztową do 31 października 2017 r. (w przypadku dostarczenia prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości (netto):

 • I nagroda 3 000 zł
 • II nagroda 2 000 zł
 • III nagroda 1 000 zł.

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto) 1.000 zł. Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec lub jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec i szeroko rozpowszechnione. Uczelnie reprezentowane przez laureatów Konkursu uzyskają preferencje w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 grudnia 2017 r. W przypadku wydłużenia naboru w ramach XI edycji Konkursu rozstrzygnięcie nastąpi do 28 grudnia 2018 r.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących konkursu Organizator prosi o kontakt pod numerami telefonu (75) 645-64-00, 645-65-61, lub drogą elektroniczną e-mail: k.jakubczyc@um.boleslawiec.pl.

Informacje pochodzą ze strony: xn--bolesawiec-e0b.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bolesławiec
ul. Rynek 41
59-700 Bolesławiec


Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

karta_zgłoszeniowa