Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za pracę doktorską i habilitacyjną z nauk ekonomicznych

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2018

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za pracę doktorską i habilitacyjną z nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także − za ich zgodą − przez uczelnie, promotorów i recenzentów.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

w przypadku pracy doktorskiej:

 • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
 • trzy wyróżnienia po 10 000 zł,

w przypadku pracy habilitacyjnej:

 • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
 • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Prace wraz z formularzami można nadsyłać do 15 czerwca 2018 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.

O przyjęciu pracy na Konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Prace nadesłane na konkurs powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej, nagrane na płycie CD/DVD w formacie doc, docx lub rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli rozdziały pracy są zapisane
w oddzielnych plikach, prosimy je umieścić w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał
i nazwisko oraz dopisek praca doktorska/habilitacyjna. Płyta CD/DVD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca doktorska/habilitacyjna i ewentualnie tytuł pracy.

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędą się w IV kwartale 2018 r.

Koordynator:

Anna Grzeszczyk
e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl
tel. 22 185 91 97

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.nbp.pl

Kontakt

Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 91 97
konkursy.DEW@nbp.pl
www.nbp.pl

Dokumenty

do pobrania