Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci21
 • absolwenci19
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie5
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie21
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd8
 • inny3
Wróć do listy

Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

organizator:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2012

Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza Konkurs na pracę magisterską z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii zawodowej, działalności samorządu radców prawnych oraz rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą przyświecającą organizacji Konkursu jest popularyzacja tematyki organizacji i zasad działania samorządu radcowskiego oraz funkcjonowania zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania.

Do udziału w Konkursie zaproszeni są absolwenci studiów wyższych będących autorami prac magisterskich o wskazanej w tytule tematyce, obronionych po 1 maja 2008 roku, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą.

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w Konkursie, proszone są o przesłanie na adres Krajowej Rady Radców Prawnych, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok 4, następującego kompletu dokumentów:

 • wypełniona i wydrukowana karta zgłoszeniowa;
 • 1 egzemplarz pracy wydrukowanej, w miękkiej oprawie;
 • 1 egzemplarz pracy na nośniku CD w formacie Word;
 • streszczenie pracy o objętości niewiększej niż 1 strona formatu A4;
 • potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu magisterskiego lub wydane przez uczelnię zaświadczenie o   ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra po dniu 1 maja 2008 r.

Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2012 r.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez niezależną Komisję. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 grudnia 2012 r. na stronie internetowej Organizatora (www.kirp.pl), na której zostaną zamieszczone również informację na temat terminu uroczystości wręczenia nagród.

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł .

Informacje pochodzą ze strony www.kirp.pl

Kontakt

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18/4
00-478 Warszawa


www.kirp.pl