Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

organizator:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2012

Konkurs o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza Konkurs na pracę magisterską z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii zawodowej, działalności samorządu radców prawnych oraz rynku usług prawniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą przyświecającą organizacji Konkursu jest popularyzacja tematyki organizacji i zasad działania samorządu radcowskiego oraz funkcjonowania zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków etycznych ukształtowanych w toku jego wykonywania.

Do udziału w Konkursie zaproszeni są absolwenci studiów wyższych będących autorami prac magisterskich o wskazanej w tytule tematyce, obronionych po 1 maja 2008 roku, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą.

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w Konkursie, proszone są o przesłanie na adres Krajowej Rady Radców Prawnych, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18 lok 4, następującego kompletu dokumentów:

 • wypełniona i wydrukowana karta zgłoszeniowa;
 • 1 egzemplarz pracy wydrukowanej, w miękkiej oprawie;
 • 1 egzemplarz pracy na nośniku CD w formacie Word;
 • streszczenie pracy o objętości niewiększej niż 1 strona formatu A4;
 • potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu magisterskiego lub wydane przez uczelnię zaświadczenie o   ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra po dniu 1 maja 2008 r.

Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2012 r.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez niezależną Komisję. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 grudnia 2012 r. na stronie internetowej Organizatora (www.kirp.pl), na której zostaną zamieszczone również informację na temat terminu uroczystości wręczenia nagród.

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 8 000 zł .

Informacje pochodzą ze strony www.kirp.pl

Kontakt

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18/4
00-478 Warszawa


www.kirp.pl