Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci32
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie8
 • artystyczne19
 • naukowe21
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji

organizator:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2022

Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji

Minister Rozwoju i Technologii rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. (edycja V – 2022 rok)

Nagrody zostaną przyznane według następujących kategorii

 • prace inżynierskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • prace magisterskie – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
 • krajowe publikacje – maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
 • innowacyjne rozwiązania – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane

 • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • publikacje, w postaci druków zwartych, które zostały opublikowane w Polsce w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • innowacyjne rozwiązania – funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż trzy lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Dla kogo?

Uczestnikami Konkursu (autorami prac, rozwiązań) mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe lub rozprawy doktorskie, wydali publikacje lub wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia zgodnego ze wzorem właściwym dla danej kategorii, określonym w Regulaminie Konkursu.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać

 • za prace dyplomowe – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – rektorzy, senaty lub organy uczelni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów, jak również wykorzystujące te publikacje w swojej działalności w okresie, którego dotyczy wniosek;
 • za innowacyjne rozwiązania – twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania.

Wnioski należy składać

 • w postaci elektronicznej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem elektronicznym (podpisem w profilu zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem ePUAP lub na informatycznym nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive) albo
 • w postaci papierowej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem odręcznym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 października 2022 r.

 • w kancelarii Organizatora: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w dni robocze w godzinach pracy urzędu (815-1615) albo
 • za pośrednictwem ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP

– z dopiskiem „Konkurs o nagrodę Ministra – geoinformacja”.

Informacje pochodzą ze strony www.gov.pl

Więcej konkursów naukowych znajdziesz na naszej stronie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Minister Rozwoju i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. 22 323 42 27
kinga.orzechowska@mrit.gov.pl